החטא ועונשו – המתה והמטת אסון מדרג עבירות המתה

 

ערך החיים הנו אחד מהערכים החשובים והמקודשים וכאשר אדם נוטל חיים של אדם אחר מוטלת על רשויות החוק החובה למצות עמו את הדין. עבירות המתה הן מסוג העברות החמורות עמן מתמודדים ברמה היומית אוכפי החוק והסדר. אלה, עדים לסיפורי גרימת מוות שונים, תיקים מורכבים וסיטואציות סבוכות אשר החקיקה באה להגדיר ולהסדיר את הענישה בהן.

לגרימת מוות ישנן מספר הגדרות בחוק העונשין סעיף 219 לחוק העונשין הסבת נזק גופני המצריך טיפול רפואי, כאשר הטיפול גרם למותו של הניזוק, וזאת בלבד שהטיפול היה בתום לב, הבנה ומיומנות. גרימה לחבלת גוף שהובילה למוות בשל אי זהירות מספקת. אלימות או איום באלימות אשר הובילה אדם לעשיית מעשה שגרם למותו של המאיים, מעשה או מחדל אשר החיש מותו של אדם הסובל ממחלה או פגיעה שהיו גורמות למותו גם ללא המעשה, מה שמכונה "המתת חסד" וכד'

לאחרונה אושרה בכנסת הרפורמה בעבירות המתה, תיקונים בחוק העונשין (תיקון מס' 137), התשע"ט-2019 אשר מסווגים מחדש את עבירות נטילת החיים תוך מדרג ענישה חדש. מעתה, לאחר התיקון לחוק העונשין, יוגדרו העבירות במדרג רחב יותר. כאשר המושג הריגה, אשר עורר חילוקי דעות וסערת רגשות של משפחת הקורבנות, אינו קיים ועבירות שהוגדרו בעבר ככאלה יבחנו בהתאם לקטגוריות החדשות.

משמעות תיקוני החוק:

  1. רצח בנסיבות מחמירות

רצח בנסיבות מחמירות לפי סעיף 301א' העבירה החמורה ביותר בספר החוקים היא נטילת חיים, ללא צורך בהוכחת כוונה תחילה. אם עד כה, היתה הפרדה בין המתה בכוונה תחילה, שכונתה רצח ובין המתה ללא כוונה תחילה, אשר הוגדרה כהריגה. כיום בא המחוקק ובהתאם למדרג החדש, מאלץ את התביעה להוכיח שההמתה נעשתה או מתוך כוונה או מתוך אדישות לתוצאות כדי לקבוע שמדובר ברצח. העונש על רצח בנסיבות מחמירות הנו מאסר עולם חובה.

 

תחת קטגוריה זו נמצאים מעשי טרור רצחניים, המתה מתוך פשע שנאה או גזענות, המתה תוך נהיגה תחת השפעת חומרים נרקוטיים, רצח חסר־ישע, רצח קטין על ידי האחראי עליו ורצח של נשים בידי בני זוגן, שקדם לו התעללות גופנית או נפשית. רצח אשר בוצע תוך התאכזרות מיוחדת או התעללות בקורבן ועוד מעשים אכזריים שמפרט הדין.

  1. רצח

רצח [א/214, 215] (תיקון מס' 137) תשע"ט-2019

הגורם בכוונה או באדישות למותו של אדם, דינו – מאסר עולם כעונש מרבי. תחת קטגוריה זו נכנסים מקרי המתה בקטטה, זריקת אבן קטלנית ומקרים נוספים שהתרחשו גם ללא כוונה להמית.

 

 

  1. המתה בנסיבות של אחריות מופחתת

המתבצעת ללא תכנון מוקדם וכוונה תחילה, נכללים בעבירה זו מקרים של המתה לאחר התגרות, כאשר הנאשם התקשה לשלוט בעצמו,  המתה במצב של הפרעה נפשית חמורה, ליקוי שכלי או אי שפיות, כאשר הנאשם אינו מודע או מבין את חומרת מעשיו (אך לא כזה שמגיע לאי-כשירות לעמוד לדין).  גזר הדין בעבירות אלה יעמוד על עד 20 שנים.

 

בקטגוריה של המתה בנסיבות של אחריות מופחתת, נמצאות גם עבירות שהיו בעבר תחת ההגדרה של רצח. מדובר על סיטואציות מורכבות ורגישות הכוללות, המתת חסד של קרוב משפחה שסבל ממחלה קשה,  המתה כהגנה עצמית, עקב מצוקה נפשית בשל התעללות חמורה או מתמשכת, בנאשם עצמו או בבני משפחתו, מצד מי שהוא נטל את חייו. הדין כאן הוא 15 שנות מאסר.

 

  1. המתה בקלות דעת

הגדרת ההמתה הנמוכה במדרג החדש, היא נטילת חייו של אדם מתוך קלות דעת ופזיזות. לא מדובר על אדישות או רשלנות אשר נכנסו לשלוש הקטגוריות הראשונות,  כאן מדובר על נאשם אשר נטל סיכון בתקווה שלא יקרה כלום אך  התרחשה עבירת הריגה. לכאן נכנסים מקרים של מוות ילד בשל רשלנות הורה, בנהיגה רשלנית ומסוכנת, משחק בנשק, בחירה מודעת בחסכון משאבים על פני חיי אדם, כאשר אדם בוחר במודע להשתמש בחומרי בנייה זולים, לא תקניים ולא בטיחותיים וכד'.  כאשר העונש לסוגי עבירות אלה הוא 12 שנות מאסר.

השינוי במדרג עבירות המתה הגיע לאחר שנים רבות, בהם היה פער בין העבירות שבוצעו ובין הענישה שהוגדרה להם בחוק. פער בין מה שנחשב רצח ומה שנחשב להריגה וחוסר מידתיות במקרים מסוימים. לכאורה נוצר הרושם שרף הענישה ירד אך למעשה, הונסו פרמטרים אשר יוצרים סדר והחמרה במקומות הנדרשים.

משרדנו מייצג את הנאשם בתיק הראשון בו מיישמת הפרקליטות את רפורמת חוק העונשין. התיק המכונה "תיק הירי בחניון ברמלה" ומותו של אופיר חסדאי ז"ל. חקירת מקרה הירי מעלה שאלות משפטיות מורכבות המעמידות את הגדרת עבירות ההמתה למבחן.

כמשרד עורכי דין פליליים משרדנו מייצג ומלווה נאשמים בהליכים פליליים רבים בדיסקרטיות מלאה, מקצועיות ללא פשרות וזמינות תמידית 24/7.

 

 

 

יצירת קשר