חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב – 1982

חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982     בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי עונשין ומשפט פלילי – סדר דין פלילי תוכן ענינים   פרק א': הוראות…

להמשך קריאהחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב – 1982

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו – 1996

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996     בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – סמכויות אכיפה – מעצרים בתי משפט וסדרי דין – סדר…

להמשך קריאהחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו – 1996