עבירות מין

עבירות מין הינן עבירות בעלות קונוטציה מינית המבוצעות בקורבן ללא הסכמתו. עבירות אלו יכולות להתגבש על ידי ביצוע מעשה פיזי בקורבן, אך גם ללא יצירת מגע של ממש (לדוגמא, אמירות בוטות כלפי המתלונן או הצגת מראות בלתי הולמים בעלי הקשרים מיניים).

עבירות מין, בדומה לענפים פליליים מקבילים, מתחלקות למספר דרגות של חומרה. כך, קיים הבדל מהותי בין אנס לבין  אדם אשר חשף איבר מוצנע בציבור. ההבחנה בין הדרגות השונות של העבירה באה לידי ביטוי הן בהליך ההרשעה והן בגזרי הדין.

חומרתן של עבירות מין נבחנת גם תוך מתן התייחסות למערכת היחסים שבין הקורבן לבין מבצע העבירה. כאשר העבירות מבוצעות בבן משפחה, בקטין, בעובדת וכדומה יכולה העבירה להיחשב כעבירה בנסיבות מחמירות. בבחינת חומרת העבירה בתי המשפט נוטים להתייחס גם לנסיבות בהן בוצעה העבירה  ואופן ביצוע העבירה. כך לדוגמא נבחנת השאלה האם עבירת המין בוצעה באלימות או תוך כדי איומים.

סוגי עבירות:

  1. אונס – אונס הינו עבירת המין החמורה ביותר, כאשר מדובר בעבירה אשר במסגרתה אדם בועל את המתלוננת ללא הסכמתה. עבירת האונס יכולה להתגבש גם כאשר ההסכמה הושגה במרמה, כאשר הנאשם קיים יחסי מין עם קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים אף אם הושגה הסכמתה למגע המיני או כאשר יחסי מין התקיימו עם מתלוננת הסובלת מליקוי נפשי.
  2. מעשה סדום – מעשה סדום מוגדר כהחדרה של איבר או חפץ לפיו של אדם, או לפי הטבעת שלו. מעשה זה נחשב כעבירה פלילית במקרים בהם הוא מבוצע במתלונן/ת אשר גילם בין 14 ל-16 שנים, או במתלונן/ת אשר גילם בין 16 ל-18 שנים תוך כדי ניצול יחסי מרות, השגחה או חינוך. מעשה סדום הינו עבירה פלילית אף כאשר גילו של הקורבן מעל גיל 18 שנים, וזאת במידה שהמעשה מבוצע אגב ניצול יחסי מרות בשירות או בעבודה. ביצוע המעשה במקרים אחרים ייכלל במסגרת הגדרת האונס.
  3. בעילה – בעילה הינה החדרה של חפץ או איבר לאיבר המין של אישה. במידה שהמתלוננת בת 14-16 שנים, בעילה תהיה אסורה גם כאשר ניתנה הסכמתה של הקטינה אשר איננה נשואה לבועל. במידה שהקטינה בת 16-18 שנים, בעילה אסורה בהסכמה תהיה כאשר המעשה נעשה אגב ניצול יחסי חינוך, מרות או השגחה או תוך כדי הבטחת שווא לנישואין. בעילה של אישה  מעל גיל 18 שנים תהווה בעילה אסורה ככל שנעשתה  תוך כדי הבטחת שווא לנישואין או ניצול יחסי מרות.
  4. מעשה מגונה – מעשה מגונה הינו פעולה מינית אשר נעשית ללא הסכמת אחד הצדדים והיא איננה בעילה. על פי החוק, מעשה מגונה הוא מעשה שנועד לשם ביזוי, גירוי או סיפוק מיניים. במסגרת המונח "מעשה מגונה" נכללים מעשים כגון חשיפת איבר מין בציבור, אוננות בפרהסיה וכדומה.

משרדנו מייצג ומלווה חשודים ונאשמים לאורך כל ההליך הפלילי. אנו מספקים שירות ומענה בכל שעות היממה ובכל רחבי הארץ.

יצירת קשר