עבירות מחשב ואינטרנט

ענף המחשוב והאינטרנט הינו חלק בלתי נפרד מן העולם המודרני ותרם רבות להתפתחותו. בצד היתרונות הגלומים בו המאפשרים חדשנות ויצירה, ניצבים חסרונות אשר בענייננו באים לידי ביטוי בקלות בה ניתן לבצע עבירות פליליות.

ניתן לבחון את תפקידם של המחשב והאינטרנט בעולם המשפט הפלילי דרך שלושה מישורים עיקריים:

  1. המחשב כקורבן לעבירה – במישור זה מבוצעות עבירות מחשב ואינטרנט במטרה לפגוע במחשב עצמו, ו/או במידע השמור בו. בין העבירות במישור זה ניתן למצוא את עבירת החדירה לחומר המחשב שלא כדין ועבירות הקשורות ב”הדבקתו” בתוכנות זדוניות דוגמת וירוסים.
  2. המחשב ככלי לביצוע עבירות – במישור זה משמשים המחשב והאינטרנט כאמצעי לביצוע עבירות פליליות. בין העבירות במישור זה ניתן למצוא את עבירת החדירה לחומר המחשב כדי לבצע עבירה אחרת ועבירות הקשורות במידע או פלט כוזבים.
  3. המחשב כמאגר של ראיות מפלילות – במישור זה מהווה המחשב מקור לאיסוף ראיות מפלילות באשר לביצוע עבירות פליליות וזהותם של העבריינים.

יצירת קשר