עבירות התעללות בבעלי חיים

חוק צער בעלי חיים נותן ביטוי לחומרה שבה מתייחס המחוקק להתעללות בבעלי חיים ולהתאכזרות כלפיהם. העונש על עבירות לפי חוק זה הוא בין חודש אחד לשלוש שנות מאסר, ויכול שיסתכם בקנס כספי בעשרות ואף מאות אלפי שקלים.

על פי החוק, אסור לאדם לענות בעל חיים, להתאכזר אליו או להתעלל בו בכל דרך שהיא. כמו כן, אסור לשסות בעלי חיים אלו באלו, לארגן תחרויות וקרבות בהם משתתפים בעלי חיים או לבצע חיתוכים ברקמות של חיות לצרכי נוי. כל המעשים האלו עומדים בגדר התעללות בבעלי חיים.

חוק צער בעלי חיים מקנה סמכויות אכיפה והסברה לגופים נוספים על משטרת ישראל, והם המשרד לאיכות הסביבה, משרד החקלאות, וטרינרים ופקחים מטעם הרשות, וארגונים למען בעלי חיים שקיבלו את אישור השר לאיכות הסביבה. הפעילים באותם ארגונים ממונים כ"נאמני בעלי חיים", אשר בתוקף סמכותם לבקש מאדם שעבר עבירה על צער בעלי חיים לנגד עיניהם להזדהות לצורך הגשת תלונה.

משרדנו מייצג ומלווה חשודים ונאשמים לאורך כל ההליך הפלילי. אנו מספקים שירות ומענה בכל שעות היממה ובכל רחבי הארץ.

יצירת קשר