עבירות אלימות

עבירות האלימות הפכו בשנים האחרונות לתופעה שכיחה ביותר בנוף הישראלי, וכמעט בכל יום אנו שומעים על תקיפות אלימות המתרחשות בכל רחבי המדינה.

פגיעה בשלמות גופו של אדם הנובעת מעבירת אלימות הינה אחת ההפרות הבוטות ביותר של זכותו הבסיסית של הפרט להגנה על גופו, לאוטונומיה ולחיים וביטחון. פגיעה זו מתעצמת שעה שהנזק שנגרם לגופו של הקורבן עלולה להביא לקיפוח חייו כתוצאה מפגיעה פיזית משמעותית, ובהתאם חוק העונשין קובע איסורים חמורים המגלמים ערכים אלו ולצדם מטיל סנקציה משמעותית על העבריין.

סוגי עבירות:

  1. תקיפה – עבירת התקיפה מחולקת למספר דרגות חומרה. תקיפה סתם הינה עבירת תקיפה המבוצעת על ידי אדם כנגד חברו, וכאשר כתוצאה ממנה נגרם לקורבן נזק משמעותי היא עולה לכדי תקיפה הגורמת חבלה ממשית. חוק העונשין מגדיר תקיפות מסוגים שונים וביניהם תקיפה לשם ביצוע פשע, תקיפה לשם ביצוע גניבה (שוד), תקיפה במהלך התנגדות למעצר, תקיפת עובד ציבור ועוד.
  2. סחיטה – סחיטהבאה לידי ביטוי בהנעת אדם למעשה או להימנעות ממעשה, באמצעות שימוש בכוח או באיומים כלפיו, ופעמים רבות משמשת הסחיטה לשם קבלת טובות הנאה מן הנסחט וביניהן כסף או קיום יחסי מין. דוגמאות לעבירת הסחיטה ניתן לראות במצבים בהם אנשי עסקים נסחטים בתואנה של מתן הגנה לעסקם (פרוטקשן), או כאשר נחטף בן ערובה לשם סחיטת כופר נפש.
  3. החזקת סכין – בעקבות התוצאות הקשות הנגרמות כתוצאה משימוש בסכין במקרה אלימות שונים, עבירת החזקת סכין או אגרופן קיבלה תשומת לב רבה ומשמעותית הן מבחינת אכיפה והן מבחינת החמרת הענישה.
  4. איומים – מעשה האיום צריך להיות כלפי אדם, ונדרש שיהיה ממשי ומשמעותי, זאת להבדיל מאיום סרק שאין כל כוונה לממשו. אין מדובר באמירה או באזהרה מותרת, ובחינתו של האיום נעשית באופן אובייקטיבי דרך עיניי האדם הסביר. הלכה למעשה, האיום מביא להטלת פחד או אימה מפני רעה צפויה, שיש בה לפגוע באחד הערכים המוגנים והמפורטים באיסור הפלילי עצמו, והם בעיקר השלווה הנפשית, הביטחון וחירות הפעולה של הפרט.

משרדנו מייצג ומלווה חשודים ונאשמים לאורך כל ההליך הפלילי. אנו מספקים שירות ומענה בכל שעות היממה ובכל רחבי הארץ.

יצירת קשר

פסקי דין: