ייצוג קטינים

לצורך ההליך הפלילי, קטין הוא מי שהיה בין גיל 12 ל- 18 בזמן שעשה מעשה האסור על פי חוק העונשין. ילד שגילו היה מתחת ל- 12 שנים בזמן ביצוע המעשה אינו בר אחריות פלילית, ומעשיו יטופלו במסגרת אזרחית לפי חוק הנוער. לעומת זאת, נער שהיה מעל גיל 18 בזמן ביצוע המעשה יישפט כבגיר.

מעצם טבעו, ייצוג קטינים ובני נוער בהליכים משפטיים מחייב מומחיות מיוחדת מצדו של עורך הדין, השונה מזו הבאה לידי ביטוי בייצוג בגירים. הסיבה לכך נובעת מן העובדה שהחוק מעניק לקטין מכלול זכויות המבדילות את ההליך מזה של הבגיר, זכויות להן חשיבות קריטית באשר להשפעה על עתידו של הקטין. כמו כן, מדובר בהליכים המתנהלים בבתי משפט נפרדים, כאשר הצד הדומיננטי ביותר בהליך הוא שירות המבחן לנוער.

גילם הצעיר של הנאשמים במקרים אלו מוביל לכך שבית המשפט מעניק משמעות רבה להודאתו של הקטין בדבר ביצוע המעשים המיוחסים לו, ולהליך השיקום שיהיה עליו לעבור לאחר מכן. למעשה, בהליכים שכאלה שיקולי הענישה וההרתעה מפנים את מקומם לשיקולי השיקום, זאת למעט כאשר ענייננו בעבירות חמורות במיוחד דוגמת אונס, הריגה ורצח.

משרדנו מייצג ומלווה חשודים ונאשמים לאורך כל ההליך הפלילי. אנו מספקים שירות ומענה בכל שעות היממה ובכל רחבי הארץ.

יצירת קשר