שמירה על זכות השתיקה בחקירה במשטרה

 

מהי זכות השתיקה והאם כדאי "לשתוק" במהלך החקירה במשטרה?

 זכות השתיקה  ידועה גם כזכות לחיסיון מפני הפללה עצמית המאפשר לחשוד שלא לומר דבר שעשוי להפלילו במהלך החקירה במשטרה לפי הכלל במשפט העברי כי "אין אדם משים עצמו רשע", היינו פטור לאדם בכובעו כ"חשוד" בעבירה פלילית מלמסור דבר בחקירה במשטרה או ראיה שיש בה משום הודיה בעבירה שהוא מואשם בה או עשוי להיות מואשם בה. יחד עם זאת מימוש הזכות יכול להיות חרב פיפיות, להלן הסבר על הפרדוקס-

 שמירה על זכות השתיקה במהלך החקירה- חשוד או עד?

זכות השתיקה ניתנת לאדם שנחקר במשטרה והוא בסטטוס של "חשוד" והוא נחקר תחת אזהרה, היינו לאדם שמגיע למסור עדות במשטרה והוא בסטטוס של "עד רגיל" למשל, עד ראיה שראה דבר עבירה והוא מוסר עדות על מה שקלט בחושיו, לא עומדת הזכות  לחיסיון מפני הפללה עצמית.

זכות השתיקה בחקירה על פי בית המשפט העליון

 

"המשטרה, כרשות שלטונית, חבה בחובה מוגברת של הוגנות כלפי נחקרים, למצער ככל שהדבר נוגע למימוש זכויותיהם.  מחובה זו נגזר כי המשטרה מנועה מלהתכחש למצג שהעמידה בפני נחקר בדבר זכויותיו אם הנחקר הסתמך על מצג זה ושינה את מצבו לרעה. על-כן אף כאשר הנחקר לא הוזהר פורמאלית כי הוא נחשד בביצוע עבירה, ברי כי הוא רשאי לממש את זכות השתיקה אם המשטרה העמידה בפניו מצג שלפיו היא חושדת בו כי ביצע עבירה. ודאי שמצג זה של המשטרה שולל את הפליליות הטמונה בסירובו של הנחקר להשיב לשאלותיה בנסיבות אלו אף אם יתברר בדיעבד כי הנחקר היה במעמד של עד."

 

שמירה על זכות השתיקה במהלך המשפט הפלילי

 

ככל והוחלט להגיש כתב אישום בסיום החקירה המשטרתית- "החשוד" משנה את הסטטוס המשפטי שלו כעת לסטטוס של "נאשם"  והימנעות הנאשם מלהעיד עשויה לשמש חיזוק למשקל הראיות של התביעה וכן סיוע לראיות התביעה, היינו תעמוד לנאשם הזכות לשתיקה במשפט אולם השתיקה תבוא בעוכריו ותהווה חיזוק לראיות שיש לפרקליטות או ליחידות התביעה השונות (תלוי היחידה המגישה את כתב האישום) כנגדו.

  

זומנת לחקירה במשטרה? הוגש נגדך כתב אישום?

 

האם כדאי לשמור על זכות השתיקה בזמן אן החקירה או במהלך המשפט? כל מקרה חייב להיבחן לגופו תוך שיחה מקדימה עם הנחקר בטרם החקירה, זהו הזמן ליצור קשר מידי עם משרד עורכי דין פלילים מובילים, משרד עורכי דין פלילים מורן לוי ודניאל כפיר בעלי וותק משפטי עשיר בדין הפלילי, המשרד מעניק שירותים משפטיים פלילים רחבים, לרבות ייעוץ משפטי פלילי לפני החקירה במשטרה וסיוע בשמירה ובמימוש נכון של זכות השתיקה והחיסיון מפני הפללה עצמית של חשודים.

זכרו– לא תמיד נכון לשמור על זכות השתיקה במהלך החקירה ויש לדעת מתי מימוש של זכות השתיקה יועיל לנחקר בחקירה או שמא יהיה בעוכריו.

יצירת קשר