שחרור לאיזוק אלקטרוני-שחרור בפיקוח-שחרור למעצר בית

עם הגשת כתב אישום כנגד נאשם, ראשית המדינה על ידי המשטרה או הפרקליטות וגופים נוספים להגיש בקשה למעצר עד תום ההליכים וככל שבקשת המעצר תתקבל על ידי בית המשפט למעצרים, משמעות הדבר היא שהנאשם ינהל את ההליך הפלילי המתנהל נגדו כשהוא עצור תחת סורג ובריח בבית סוהר. תפקיד הסנגור-עו"ד הפלילי הוא להילחם לטובת לקוחו ולשכנע את בית המשפט במקרים כאלו שניתן להשיג את תכלית המעצר בדרך שפגיעתה בחירות הלקוח פחותה, שהרי חזקת החפות עומדת לו בשלב זה של ההליך הפלילי, וזאת בין היתר על ידי חלופת מעצר בדמות שחרור באיזוק אלקטרוני שידוע גם כמעצר בפיקוח אלקטרוני. המשמעות בפועל היא שחרור למעצר בית.

פיקוח אלקטרוני מהו

פיקוח באיזוק אלקטרוני הינו מעצר בפיקוח אמצעי אלקטרוני המנטר באופן רציף את נוכחותו של העצור המפוקח במעצר הבית בו הוא מצוי על ידי  שירות בתי הסוהר איזוק אלקטרוני- יחידת מעוז וזאת על ידי אזיק אלקטרוני מונחה ג'י.פי.אס המוצמד לרגלו של המפוקח.

שחרור לחלופת מעצר- מעצר בית באיזוק אלקטרוני, אימתי:

החלטה על מעצרו של נאשם עד תום ההליכים המתנהלים נגדו תלויה, בקיומם של מספר תנאים מצטברים: ראשית-יש לבחון את קיומן של ראיות לכאורה להוכחת אשמתו הנטענת של הנאשם, שנית- יש לבחון האם, בנסיבות העניין, קמה עילת מעצר.

ככל שהתשובה לשתי השאלות הראשונות היא חיובית – על בית המשפט לבחון האם לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של חלופה שפגיעתה בחירות הנאשם היא פחותה, כאשר במסגרת זו ניתן לבדוק גם את האפשרות להורות על מעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני , את התנאים הנ"ל יש לקרוא לרקע חקיקתו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אשר יצר שינוי נורמטיבי בדיני המעצרים, חשיבותה של חירות זו מועצמת בשלב הליכי המעצר, בגדרו טרם הוכרע דינו של נאשם, שהרי ממשיכה לעמוד לו חזקת החפות בשלב זה.

 

 המבחנים שבית המשפט בודק לשחרור בפיקוח אלקטרוני-

הבדיקה אם בכל זאת יש לסטות מהכלל בדבר מעצר מאחורי סורג ובריח לגבי מי שלא ניתן לאיין את מסוכנותו באמצעות שחרורו לחלופת מעצר, תיעשה על רקע מכלול של שיקולים ובראשם מסוכנותו של הנאשם אם נמצא כי לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה, בית המשפט רשאי, בהסכמת הנאשם, להורות כי חלף החזקתו מאחורי סורג ובריח ייעצר הנאשם בתנאי פיקוח אלקטרוני.

 

ייצוג משפטי בחלופות מעצר- למעצר בית, או מעצר בפיקוח (איזוק אלקטרוני)

 פנייה למשרד עורכי דין פלילי דניאל כפיר ועורך דין פלילי מורן לוי  כבר בשלב המעצר  או כבר בשלב החקירה היא שלב קריטי בייצוג המשפטי שכן, לחץ  מסיבי בשלב זה על היחידה החוקרת של המשטרה או על הפרקליטות יכול ויביא לשחרור הלקוח למעצר בית או למעצר בפיקוח אלקטרוני, גם אם בעבירות חמורות ככל שיהיו, אף בעבירות רצח.

 

עורך דין פלילי דניאל כפיר  מומחה לחלופות מעצר-לשחרור למעצר בית ולמעצר בפיקוח (איזוק אלקטרוני), בעל וותק של 20 שנות ניסיון של הצלחות והישגים משפטיים, בוגר תואר במשפטים LL.B מאוניברסיטת תל אביב, מכהן גם כשופט צבאי, בדרגת רב סרן בבתי המשפט הצבאיים בשטחים, במסגרת שרות המילואים.

 

עורך דין פלילי מורן לוי, מומחה לחלופות מעצר-לשחרור למעצר בית ולמעצר בפיקוח (איזוק אלקטרוני), צבר לזכותו הצלחות רבות בייצוג נאשמים, חשודים ואזרחים רבים, בוגר תואר ראשון במשפטיים  (.LL.B) ותואר שני במשפט פלילי (.LL.M) מאוניברסיטת בר אילן.

יצירת קשר