ענוש מאסר קל בעבירות אונס

המשך הדיון לגבי הנאשם מס’  2 שדינו הופרד מהנאשם הראשון.

עו”ד בן חיים: לאחר ששמענו גזר הדין ולאחר שדיברתי עם הנאשם ובני משפחתו, מבקשים זמן קצר כדי לגבש עסקה עם ב”כ המדינה ולצורך הזמנת תסקיר קצין מבחן.

ה ח ל ט ה

עלמנת לאפשר לעו”ד בן חיים לסיים ולגבש עמדה ולהגיע לעסקה עם ב”כ המדינה, אנו קובעים את התיק לתזכורת אחרונה לתאריך  22/2/99 שעה 08:30

ניתן והודע היום 18/02/99 במעמד הצדדים.

ע.ר. זועבי, ח. גלפז, י. כהן

יצירת קשר