עורך דין עבירות אלימות במשפחה

מאת עורך דין פלילי לעבירות  אלימות במשפחה:  בעירות של  אלימות במשפחה בראי בית המשפט הישראלי נושאות מדרגים שונים של חומרה,  וככל שעבירת האלימות חמורה יותר בהתאם לנסיבות המקרה ייטה בית המשפט להחמיר עם  אלו המורשעים בעבירות אלו, בייחוד כאשר מדובר על אלימות במשפחה כלפי בני זוג אחד כלפי האחר.

 

עבירת אלימות במשפחה-תקיפה בנסיבות מחמירות

עבירת אלימות במשפחה מוגדת כתקיפה בנסיבות מחמירות היות והיא נעשית בתוך המשפחה,  יא חמורה בהגדרתה ונקודת המוצא היא לעלות על נס את המטרה של הגנה וקידוש התא המשפחתי.

על פי חוק העונשין, התוקף שלא כדין את חברו, דינו – מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה אולם אם נעברה לפי בן משפחתו, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה; לעניין סעיף זה, "בן משפחתו" – לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה:

בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו;

קטין או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי, כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א.

העובר עבירה לפי סעיף 380 כלפי בן זוגו, כמשמעותו בסעיף קטן (ב), דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה.

תלונה במשטרה שהוגשה כנגד בן או בת זוג

החוק קובע כי כאשר בני זוג מגישים תלונה בגין אלימות על כך שאחד מבן הזוג ביצע כלפיו עבירת אלימות וכלפי משנהו ולאחר מכן חוזר בו מהתלונה ומבקש מהמשטרה שלא לחקור את העבירה, הבקשה שלא לחקור לא תהווה, כשלעצמה, סיבה יחידה להחלטה כי אין בדבר עניין לציבור ול"ביטול" התלונה, היינו ברוב המקרים לא ניתן לבטל את התלונה, והיחידה החוקרת של המשטרה תמצא את החקירה ברוב המקרים.

 

אלימות במשפחה בראי בית המשפט העליון בישראל

 

"אלימות במשפחה היא רעה חולה, ודומה שכיום אין עוד ספק כי גם מערכת המשפט חייבת להתגייס להגנתם של קורבנותיה. אמנות בינלאומיות מטילות חובות על המדינות החברות בהן לפעול באופן אקטיבי להגנה על מי שסובלים מאלימות במשפחה (ראו: יובל שני "ביתי אינו מבצרי: אלימות  במשפחה כסוג של עינוי אסור על פי המשפט הבינלאומי" המשפט ז 151 (2002)). סעיף 6ב לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951 קובע כי "לכל אישה זכות להגנה מפני אלימות…". הביטוי המעשי הראשון לכך הוא בתחום המשפט הפלילי (ראו למשל: ע"פ 7832/00 יעקובוב נ' מדינת ישראל, פ"ד נו (2) 534 (2002); ע"פ 2157/92 פדידה נ' מדינת ישראל, פ"ד מז (1) 81 (1993); ע"פ 7616/07 קים נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (25.3.2010); ע"פ 413/10 פלוני נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (23.3.2011); ע"פ 10571/07 פלוני נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (6.2.2008); ע"פ 9468/08 פלוני נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (24.6.2009)). זה כמובן אינו הביטוי היחיד לחובה להגן על נפגעיה של אלימות במשפחה ולהושיט להם עזרה. קורבנות של אלימות במשפחה זכאים לקבל סיוע במישור הרווחה (ראו למשל: סעיף 2(א)(9) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1981). כיוון התפתחות חדש הוא ההכרה, במקרים מתאימים, באפשרות להגיש תביעות נזיקין בגין נזקים שנגרמו לקורבנות של אלימות והתעללות בתוך התא המשפחתי. ראו: יובל סיני ובנימין שמואלי "'הגיעו מים עד נפש'  – דרכי התמודדות עם התעללות בבן-זוג בדיני הנזיקין, בדין הפלילי ובדיני המשפחה: הצעת מודל חדש-ישן" מאזני משפט ו 273 (2007);Yuval Sinai & Benjamin Shmueli, Changing the Current Policy Towards Spousal Abuse: A Proposal for a New Model Inspired by Jewish Law, 32 Hastings Int'l & Comp. L. Rev. 155 (2009)). "

 

כיצד יש להתמודד עם כתב אישום בגין  עבירות של אלימות במשפחה

 

עבירות  אלימות במשפחה הינן עבירות חמורות, בייחוד כאשר מדובר באלימות כלפי בן או בת זוג כאמור ישנם כמה סוגי עבירות של אלימות במשפחה והמטרה בייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי המומחה לעבירות אלימות במשפחה היא לצמצם את חומרת עבירות האלימות במשפחה למינימום ההכרחי מבחינה משפטית ובכך להביא לתוצאה משפטית-פלילית מיטבית ללקוח.

 

 משרד עורכי דין פלילי על ידי עורך דין פלילי דניאל כפיר ועורך דין פלילי מורן לוי  מעניק ללקוחותיו מגוון שירותים משפטיים לרבות הכנה וייעוץ לחקירה פלילית בעבירות  של אלימות במשפחה, ייעוץ במשטרה לחשודים בעבירות של אלימות במשפחה, ייצוג וליווי משפטי כללי בכתבי אישום שהוגשו נגד נאשמים ובני זוג בביצוע עבירות  של אלימות במשפחה, לרבות עבירות  אלימות במשפחה, עבירות  אלימות במשפחה שנעשו על ידי קטינים, ובייצוג בהליכי המעצר והשחרור, אך לא רק.

 

יודגש כי לייצוג משפטי של עורך דין פלילי המתמחה בעבירות  אלימות במשפחה המייצג חשודים בעבירות  אלימות במשפחה- ישנה חשיבות עצומה למזעור הנזק ללקוח ועד זיכויו מין הדין.  כמו כן יודגש כי, ישנם עורכי דין פלילים שנרתעים מייצוג חשודים בעבירות  אלימות במשפחה ולכן ישנה חשיבות עצומה לייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי המתמחה בעבירות  אלימות במשפחה תוך נאמנות ובמסירות ללקוח וללא כל שיפוטיות לחשדות המיוחסים לו, חמורות ככל שיהיו.

 

עורך דין פלילי לעבירות  אלימות במשפחה דניאל כפיר מומחה בפליליים, בעל וותק של 20 שנות ניסיון של הצלחות והישגים משפטיים, בוגר תואר במשפטים LL.B מאוניברסיטת תל אביב, מכהן גם כשופט צבאי, בדרגת רב סרן בבתי המשפט הצבאיים בשטחים, במסגרת שרות המילואים.

 

עורך דין פלילי לעבירות  אלימות במשפחה מורן לוי, צבר לזכותו הצלחות רבות בייצוג נאשמים, חשודים ואזרחים רבים, עורך דין פלילי מורן לוי בוגר תואר ראשון במשפטיים  (.LL.B) ותואר שני במשפט פלילי (.LL.M) מאוניברסיטת בר אילן.

יצירת קשר