עורך דין מעשה סדום

עבירה של "מעשה סדום" הינההחדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם. עבירת מעשה סדום ועבירות מין בכלל בראי המשפט הישראלי הינן עבירות חמורות מאוד ובתי המשפט בד"כ מקפידים על ענישה מירבת ולא סלחנית כלפי עברייני מין שהורשעו, במעשים של מעשה סדום.

משרד עורכי דין פלילי על ידי עורך דין פלילי דניאל כפיר ועורך דין פלילי מורן לוי מעניק ללקוחותיו מגוון שירותים משפטיים לרבות הכנה וייעוץ לחקירה פלילית בעבירת מעשה סדום, ייעוץ במשטרה לחשודים בעבירת מעשה סדום, ייצוג וליווי משפטי הוליסטי בכתבי אישום שהוגשו נגד נאשמים בביצוע עבירת מעשה סדום, לרבות עבירת מעשה סדום במשפחה, עבירת מעשה סדום שנעשו על ידי קטינים, ייצוג בהליכי המעצר, השחרור ועוד.

יודגש כי לייצוג משפטי של עורך דין פלילי המתמחה בעבירת מעשה סדום המייצג חשודים בעבירת מעשה סדוםישנה חשיבות עצומה למזעור הנזק ללקוח ועד זיכויו מין הדין. כמו כן יודגש כי, ישנם עורכי דין פלילים שנרתעים מייצוג חשודים בעבירת מעשה סדום ולכן ישנה חשיבות עצומה לייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי המתמחה בעבירת מעשה סדום תוך נאמנות ובמסירות ללקוח וללא כל שיפוטיות לחשדות המיוחסים לו, חמורות ככל שיהיו.

עבירת מעשה סדום, מהי?

הוראות סעיף 347 לחוק העונשין קובעות מהו מעשה סדום, כדלקמן:

"מעשה סדום" –

החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם"

מדובר על מי שמבצע החדרת כל איבר מאיברי הגוף, חפץ או כל דבר אחר לפי הטבעת של האדם, היינו גבר או אישה, להבדיל מעבירת האינוס שאינה יכולה להתבצע כלפי גבר מבחינה משפטית ופיזית.

כמו כן מעשה סדום הינו החדרת איבר מין בלבד לפיו של אדםגבר או אישה. החדרת איברים אחרים לפיו של אדם כגון, אצבעות אינה נחשבת למעשה סדום ויכול ויהיה שניתן לייחס לעושה כן מעשה של תקיפה או מעשה מגונה ועוד.

הענישה בגין עבירת מעשה סדום

(א1) העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו מאסר שלוש שנים. (ב) העושה מעשה סדום באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345, בשינויים המחוייבים, דינו כדין אונס.

347. (א) (1) העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים, או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינו מאסר חמש שנים;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה, שעשה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.

חשוד בעבירת מעשה סדום? הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת מעשה סדום?

מומלץ מאוד לפנות לייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי הבקיא בייצוג חשודים ונאשמים בעבירת מעשה סדום, לעניין זה ישנה חשיבות עצומה לאפשרות ביטול כתב האישום, זיכוי מין הדין, ואף הקטנת הנזק, הקנס או המאסר שצפוי להיות כתוצאה מהרשעה בהליך פלילי בגין עבירת מעשה סדום.

עורך דין פלילי לעבירת מעשה סדום דניאל כפיר מומחה בפליליים, בעל וותק של 20 שנות ניסיון של הצלחות והישגים משפטיים, בוגר תואר במשפטים LL.B מאוניברסיטת תל אביב, מכהן גם כשופט צבאי, בדרגת רב סרן בבתי המשפט הצבאיים בשטחים, במסגרת שרות המילואים.

עורך דין פלילי לעבירת מעשה סדום מורן לוי, צבר לזכותו הצלחות רבות בייצוג נאשמים, חשודים ואזרחים רבים, עורך דין פלילי מורן לוי בוגר תואר ראשון במשפטיים (.LL.B) ותואר שני במשפט פלילי (.LL.M) מאוניברסיטת בר אילן.

יצירת קשר