עורך דין בעילה אסורה בהסכמה

הגדרת העבירה של בעילה אסורה בהסכמה או בעילה שלא בהסכמה הינהכל המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה נשואה לו, או הבועל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים.

בעילה אסורה בהסכמה יכולה להתקיים גם שאין מדובר בקטינה אלא גם במי שבועל אישה שמלאו לה שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי.

בעילה אסורה בהסכמה ועבירות מין בכלל בראי המשפט הישראלי הינן עבירות חמורות מאוד ובתי המשפט בד"כ מקפידים על ענישה מירבת ולא סלחנית כלפי עברייני מין שהורשעו, במעשים של בעילה אסורה בהסכמה.

משרד עורכי דין פלילי על ידי עורך דין פלילי דניאל כפיר ועורך דין פלילי מורן לוי מעניק ללקוחותיו מגוון שירותים משפטיים לרבות הכנה וייעוץ לחקירה פלילית בבעילה אסורה בהסכמה, ייעוץ במשטרה לחשודים בבעילה אסורה בהסכמה, ייצוג וליווי משפטי הוליסטי בכתבי אישום שהוגשו נגד נאשמים בביצוע בעילה אסורה בהסכמה, לרבות בעילה אסורה בהסכמה במשפחה, בעילה אסורה בהסכמה שנעשו על ידי קטינים, ייצוג בהליכי המעצר, השחרור ועוד.

יודגש כי לייצוג משפטי של עורך דין פלילי המתמחה בבעילה אסורה בהסכמה המייצג חשודים בבעילה אסורה בהסכמהישנה חשיבות עצומה למזעור הנזק ללקוח ועד זיכויו מין הדין. כמו כן יודגש כי, ישנם עורכי דין פלילים שנרתעים מייצוג חשודים בבעילה אסורה בהסכמה ולכן ישנה חשיבות עצומה לייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי המתמחה בבעילה אסורה בהסכמה תוך נאמנות ובמסירות ללקוח וללא כל שיפוטיות לחשדות המיוחסים לו, חמורות ככל שיהיו.

עבירת בעילה אסורה בהסכמה, מהי?

סעיף 346 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 קובע הוראותיו להגדרת עבירת של בעילה אסורה בהסכמה, כדלקמן:

בעילה הינהכל המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה

346. (א)  (1)   הבועל קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה נשואה לו, או הבועל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין, דינו – מאסר חמש שנים;

(2)   לענין סעיף קטן זה, יראו מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה, שבעל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לקטינה טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה האמור תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.

 (בהבועל אשה שמלאו לה שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי, דינו – מאסר שלוש שנים.

עבירת בעילה אסורה בהסכמה בראי בית המשפט העליון

"סעיף 348(ה) לחוק העונשין אוסר על עשיית מעשה מגונה תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות. באשר ליסוד העובדתי של מעשה מגונה הנדרש בסעיף 348(ה), ההגדרה של המושג "מעשה מגונה" בסעיף 348(ו) קובעת רכיב התנהגותי רחב ביותר בהיקפו והשאלה אם אכן בוצע "מעשה מגונה" תלויה בעיקר במטרה או בכוונה הסובייקטיבית שנלוותה לעשיית המעשה.

(2)במקרה דנן קבע בית הדין למשמעת כי בין המתלוננת לבין המשיב נתקיימו יחסי מין מלאים. אמנם בכל הנוגע לקיום יחסי מין מלאים תוך ניצול יחסי מרות בעבודה נקבעה בסעיף 346(ב) לחוק העונשין עבירה נפרדת של בעילה אסורה בהסכמה, אולם ניתן להרשיע את המשיב במעשה מגונה לפי סעיף 348(ה) בגין בעילה אסורה בהסכמה אף על פי שהעבירה אינה נזכרת בגדר החלופות להטרדה מינית המנויות בסעיף 3(א)(2) לחוק למניעת הטרדה מינית. מעשה של בעילה אסורה על פי חוק העונשין"

חשוד בבעילה אסורה בהסכמה? הוגש נגדך כתב אישום בגין בעילה אסורה בהסכמה?

מומלץ מאוד לפנות לייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי הבקיא בייצוג חשודים ונאשמים בבעילה אסורה בהסכמה, לעניין זה ישנה חשיבות עצומה לאפשרות ביטול כתב האישום, זיכוי מין הדין, ואף הקטנת הנזק, הקנס או המאסר שצפוי להיות כתוצאה מהרשעה בהליך פלילי בגין בעילה אסורה בהסכמה.

עורך דין פלילי לבעילה אסורה בהסכמה דניאל כפיר מומחה בפליליים, בעל וותק של 20 שנות ניסיון של הצלחות והישגים משפטיים, בוגר תואר במשפטים LL.B מאוניברסיטת תל אביב, מכהן גם כשופט צבאי, בדרגת רב סרן בבתי המשפט הצבאיים בשטחים, במסגרת שרות המילואים.

עורך דין פלילי לבעילה אסורה בהסכמה מורן לוי, צבר לזכותו הצלחות רבות בייצוג נאשמים, חשודים ואזרחים רבים, עורך דין פלילי מורן לוי בוגר תואר ראשון במשפטיים (.LL.B) ותואר שני במשפט פלילי (.LL.M) מאוניברסיטת בר אילן.

יצירת קשר