עו"ד נהיגה תחת השפעת סמים

כתב אישום בגין נהיגה בשכרות יכול ויוגש גם בגין נהיגה תחת השפעת סמים, בהתאם לסעיף 62(3)  בקשר עם סעיף 64ב(א)(2) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א – 1961 ובהתאם עם תקנה 169 ג לתקנות התעבורה, התשכ"א – 1961. השכרות תחת השפעת סמים יכול ותהיה בדר"כ מיוחסת לנהג מכח ראיות שהושגו תחת בדיקת שתן  או בדיקת דם.

ביסוס של חשד סביר

על מנת ששוטר יבצע בדיקת שתן לאיתור סמים בגוף של הנהג, על השוטר להצביע כי יש בסיס לחשד סביר כי הנהג שיכור-תחת השפעת סמים בהתאם לסעיף 64ב(ב) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א –הקובע, כדלקמן: "שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב, שהיה מעורב בתאונת דרכים או שיש לשוטר חשד סביר כי הוא שיכור, לתת לו דגימת שתן או דגימת דם לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, או אם מצוי בגופו סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן"

 

על מהותו של "החשד הסביר" שצריך להתגבש בליבו של שוטר המבקש לבצע חיפוש  עמד בית המשפט העליון, ברע"פ 10141/09 בן חיים נ' מדינת ישראל, שם נקבע כי :"מבחן החשד הסביר הוא בעיקרו מבחן אובייקטיבי שבו נדרש בית המשפט להעריך את סבירות שיקול דעתו של השוטר שערך את החיפוש לשם הכרעה בשאלת חוקיות החיפוש. יחד עם זאת, התנאים שבהם יתקיים חשד סביר המצדיק עריכת חיפוש ללא  צו שיפוטי אינם ניתנים מטבע הדברים להגדרה ממצה וחד-משמעית. יישומו של מבחן זה מבוסס על נסיבותיו הפרטניות של כל מקרה ומקרה, על המידע שהיה בידי השוטר בעת עריכת החיפוש ואף על ניסיונו ושיקול דעתו המקצועיים של השוטר שערך את החיפוש". לסיכום נקודה זו, הזכות החוקיות לדרוש מנהג לבצע בדיקת  שתן מחייבת קיומו של  "חשד סביר" אצל השוטר הדורש ממנו לבצע את הבדיקה.

 

שרשת בדיקת המעבדה

הלכה היא כי ניתן להוכיח שכרות בראיות נוספות ולא רק בבדיקה מדעית  ויש להוכיח מעל לכל ספק כי בבדיקת השתן שנבדקה במעבדה או בדיקת הדם נמצאו סמים בגופו של הנהג. אולם ככל ויוכח כי השרשרת הראייתית פגומה, כך ניתן להביא לזיכוי של הנהג החשוד, גם אם נמצאו דגימות של סם בבדיקת השתן

 

שלבי הבדיקה

הבדיקה במעבדה מתבצעת בשני שלבים. בדיקת אינדיקציה להימצאות סם ובדיקת אימות של סוג הסם. בדיקת האימות מתבצעת רק אם נמצאה אינדיקציה להמצאות סם בשתן. בדיקת האימות מבוצעת לאחר העברה של תמצית מדגימת השתן לבקבוקונים ועל כן יש להבטיח כי לא נפל בה פגם כתוצאה מטעות אנוש .בית המשפט בפסק דין בן משה עמד על החשיבות הגדולה שיש בתיעוד ההתרחשות הפנים מעבדתית כשהדגימה כבר אינה חתומה בשקית אלא מועברת לבקבוקונים לצד דגימות נוספות.

 

פנייה לעורכי דין המומחים לתעבורה ונהיגה תחת השפעת סמים

נתפסתם נוהגים תחת בשכרות-תחת השפעת סמים, זכרו-לא הכל אבוד(!) ישנם דרכים אבות להתמודד עם תיק של נהיגה תחת השפעת סמים, זכרו גם אם נראה שהכל אבוד וכי "התיק תפור"  עו"ד מנוסה לנהיגה תחת השפעת סמים יכול לנהל את תיק שלכם ויסייע למצוא כשלים באיסוף הראיות על ידי צוות החקירה ולנתח באופן משפטי את ביצוע בדיקת השתן במעבדה, התנהלות השוטרים בשטח בפועל, גם אופן ביצוע החקירה  ועוד ובכך להביא להפחתה של חודשי השלילה הצפויה כתוצאה מהרשעה של נהיגה תחת השפעת סמים למינימום ועד כדי זיכוי מין הדין. כך ממש.

 

עורך דין פלילי לתעבורה מורן לוי, צבר לזכותו הצלחות רבות בייצוג נאשמים, חשודים ואזרחים רבים, מומחה לדיני תעבורה בכלל וייצוג נהגים תחת השפעת סמים בפרט בעל תואר ראשון במשפטיים  (.LL.B) ותואר שני במשפט פלילי (.LL.M) מאוניברסיטת בר אילן.

יצירת קשר