עו"ד או עורך דין

ראשי התיבות של המילה עורך דין היא המילה עו"ד וניתן להגותן על שתי תצורותיהן, מאמר זה יעסוק בסמכויות שיש לעורך דין, כוחה המשפטי של הסמכות, וכיצד יש לעשות שימוש נכון בסמכות זו בייצוג משפטי על ידי עורך דין את לקוחו.

 

חוק לשכת עורכי הדין

בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 הוקמה– הלשכה, שמאגדת את עורכי הדין בישראל ושוקדת על רמתו וטהרו של מקצוע עריכת הדין ופועלת למען הגנה על שלטון החוק, זכויות האדם וערכי היסוד של מדינת ישראל, עו"ד מקבל את הסמכתו וסמכויותיו נתונות לו בין היתר מכוח חוק זה.

 

עו"ד חייב בהשכלה משפטית גבוהה

עו"ד חייב בהשכלה משפטית גבוהה של בוגר של פקולטה למשפטים במוסד בישראל או בוגר של מכללה למשפטים שהוכרו כמוסד להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958

 

הזכות לייצוג על ידי עו"ד

זכות ייצוג על ידי עורך דין- אדם שייפה כוחו של עורך דין זכאי להיות מיוצג על ידיו בפני כל רשויות המדינה, רשויות מקומיות וגופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים צבורים על פי דין, היינו כל אדם ראשי לבקש ייצוג משפטי מעורך דין כראות עיניו ובחירתו החופשית.

 

חובת עורך דין כלפי הלקוח

על פי חוק, עורך דין חייב לייצג  את לקוחותיו בנאמנות, במסירות, ללא מורא, תוך שמירה על הגינות, על כבוד המקצוע ועל יחס כבוד לבית המשפט, ובמילים אחרות עו"ד תמיד עו"ד אף בחייו האישים במקרים מסוימים וכך עליו לנהוג תמיד.

 

חיסיון ושמירת סודיות

בהתאם לכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין, עורך דין חייב לשמור בסוד כל דבר שיובא לידיעתו בידי לקוח או מטעמו, תוך כדי מילוי תפקידיו, זולת אם הסכים הלקוח במפורש אחרת, או מקום שניתן צו שיפוטי המורה אחרת.

 

ייצוג משפטי על ידי עורך דין

משרד עורכי דין דניאל כפיר ועורך דין מורן לוי  מעניק ללקוחותיו מגוון שירותים משפטיים,  החל מתחילת הגשת בקשות וכלה בייצוג משפטי מקיף והוליסטי בכל הערכאות השיפוטיות בישראל. עורך דין דניאל כפיר בעל וותק של 20 שנות ניסיון של הצלחות והישגים משפטיים, בוגר תואר במשפטים LL.B מאוניברסיטת תל אביב, מכהן גם כשופט צבאי, בדרגת רב סרן בבתי המשפט הצבאיים בשטחים, במסגרת שרות המילואים.

עורך דין מורן לוי, צבר לזכותו הצלחות רבות בייצוג נאשמים, חשודים ואזרחים רבים, עורך דין מורן לוי בוגר תואר ראשון במשפטיים  (.LL.B) ותואר שני במשפט פלילי (.LL.M) מאוניברסיטת בר אילן.

יצירת קשר