סנגור פלילי מורן לוי

המשפט "אין תבונה לחקר סנגור" הוזכר עשרות פעמים בפסיקת בתי המשפט בישראל בהקשר על החשיבות הרבה שיש לעורך דין פלילי בייצוג וליווי נאשמים בשלב של הגשת כתב האישום ובטח כבר בשלב של הייעוץ לפני חקירה.

חשיבות הייצוג של סנגור פלילי

לייצוג משפטי של סנגור פלילי ישנה חשיבות עצומה בייצוג נאשמים בהליך הפלילי, עד כדי הקטנת העונשים, קנסות, וזיכוי מין הדין.

"אבל יש נגדו הוכחות חזקות"- ישנה נטייה בקרב נאשמים כי גם אם יש הוכחות חזקות כנגדם או שהנאשם נתפס בשעת מעשה ו"התיק סגור" הרי עורך דין פלילי לא יכול לסייעטעות חמורה לחשוב כך.

יש בתבונתו עורך דין פלילי להפוך אבןאבן ולחשוף כשלים רבים בניהול ההליך הפלילי על ידי המשטרה או הפרקליטות עד כדי זיכו מלא מין הדין, כך למשל חשיפת ראיות נגד הנאשם שנתפסו שלא כדין, יכולות להיות לטובת הנאשם ועוד.

עורך דין פלילי מורן לוי, צבר לזכותו הצלחות רבות בייצוג נאשמים, חשודים ואזרחים רבים שנקלעו לקשיים אל מול גורמי רשויות השלטון ומשרדי הממשלה הרבים. עורך דין פלילי מורן לוי בוגר תואר ראשון במשפטיים (.LL.B) ותואר שני במשפט פלילי (.LL.M) מאוניברסיטת בר אילןמייצג מלווה ומייעץ לחשודים, נאשמים, ואזרחים בכל ערכאה ורשות שלטונית לרבות ערעורים לבית המשפט המחוזי והעליון.

.

לסיכום, לייצוג וליווי משפטי על ידי עורך דין פלילי הן בשלב החקירה והן בשלב של הגשת כתב אישום לאחר החקירה ישנה חשיבות עצומה עד כדי ביטול כתב האישום, זיכוי מין הדין, ואף הקטנת הנזק והקנס שצפוי להתקבל כתוצאה מהרשעה בהליך פלילי.

יצירת קשר