שחרור עצורים לאחר הגשת ערעור

שחרור עצורים לאחר הגשת ערעור לבימ"ש המחוזי בבאר שבע

בחצי שנה האחרונה ייצגתי ארבעה אריתראים אשר כולם שוחררו כתוצאה מהגשת ערעורים לבימ"ש המחוזי בבאר שבע האחרון שבהם שוחרר אתמול

4:0 כיוון שלא ניתן להחזיק במשמורת מי שלא ניתן לגרשו, ומי שהמדינה טוענת שמעורב בפליליים עליה להגיש כתב אישום… להלן קטע מההחלטה מאתמול "במקרה דין הבקשה להתקבל.

צודק הסנגור המלומד כי דרך המלך במקרה בו קיימת תשתית ראייתית לכאורית לביצוע עבירה הינה באמצעות הגשת כתב אישום פלילי. לא בדרך זו בחרה המדינה לנקוט במקרה שלפני אשר על כן הנני מורה על שחרורו של המבקש בתנאים הבאים:

עורך דין מעצרים

1. העדר מניעה רפואית.

2. המבקש יפקיד במזומן או בערבות בנקאית סך של ₪ 7,000

3. המבקש יחתום על התחייבות עצמית בסך ₪ 10,000 לצורך קיום תנאי השחרור.

4. המבקש ימסור כתובת מגורים קבועה ויודיע על כל שינוי בה לרשות ההגירה.

5. המבקש ישהה בכתובתו בתנאי מעצר בית חלקי כל יום מהשעה 22:00 ועד השעה 06:00

6. המבקש לא יצור קשר עם המתלוננת בתיק הן במישרין והן בעקיפין.

7. המבקש יתייצב מידי יום ב' בכל שבוע במשרדי רשות ההגירה בכתובת אשר תימסר לו.

הנני מורה על עיכוב ביצוע החלטה זו עד ליום 12/1/14 בשעה 12:00"

יצירת קשר