ישראל כלאה אזרחית שבדיה במשך 5 ימים

פקידי ההגירה סרבו לאשר את כניסתה לישראל בחשד כי היא מתכוונת להשתקע בארץ. ביהמ"ש הורה לשחררה: הופלתה בשל מוצאה ללא כל הצדקה

יצירת קשר