ייעוץ לפני חקירה במשטרה | עורך דין חקירה במשטרה

מאת עורך דין פלילי- ייעוץ לפני חקירה במשטרה: חקירת חשוד במשטרה עלולה להיות חוויה מעיקה ואף נוראית וזו בלשון המעטה ותהיה קשה ומבלבלת מנשוא בייחוד לאלו שנחקרים בפעם הראשונה בחייהם ולאלו שלא מבינים את רזי החקירה המשטרתית ותרגילי החקירה של החוקרים המשטרתיים. חשוד שלא הוכן כראוי לחקירה פלילית ולא קיבל ייעוץ משפטי בתחנת המשטרה בטרם החקירה יכול ויתקשה לענות על שאלות ואף יפליל עצמו אף שנאמר "אין אדם משים עצמו רשע".

 

על חוקר המשטרה  מוטלת החובה להזהיר את החשוד כי הוא מצוי בחקירה תחת אזהרה- ועליו  להודיע מיד לנחקר-החשוד אודות העבירה עליה הוא נחשד ומהם החשדות כנגדו ומוכרח הוא להודיע לחשוד  כי הוא יכול למשש את זכות השתיקה ועומדת לו זכות היסוד להיוועץ עם עו"ד פלילי בטרם תתחיל החקירה בתחנת המשטרה.

 

מומלץ שלא להיחקר בשום אופן ולא להוציא מילה מהפה בטרם תקבלו ייעוץ לפני החקירה מעורך דין פלילי, שכן גם זכות השתיקה יכולה להיות לא יעילה ולפגוע בנחקר פגיעה אנושה במהלך המשפט הפלילי- ועורך דין פלילי ייתן את הייעוץ הנכון לפני החקירה- "עשה ואל תעשה" לפני החקירה הפלילית המשטרה.

 

ייעוץ לפני חקירה-זכות יסוד

ייעוץ משפטי על ידי עורך דין פלילי לפני חקירה משטרתית יוכל לספק לחשוד הכנה מהותית לחקירה פלילית בתחנת המשטרה ועד כדי הבאה לסגירת התיק הפלילי בתום החקירה. הזכות להיוועצות עם עורך דין בטרם החקירה במשטרה היא זכות ייסוד במשפט הפלילי ועל החוקר המשטרתי לפעול ולהסביר לנחקר באופן פוזיטיבי, יעיל ואפקטיבי על מימוש הזכות להיוועצות עם עורך דין פלילי בטרם החקירה.

 

כך למשל  סעיף  32 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו – 1996 קובע, כדלקמן:  "החליט הקצין הממונה לעצור את החשוד, יבהיר לו מיד את דבר המעצר ואת סיבת המעצר בלשון המובנת לו, ככל האפשר, וכן -את זכותו שתימסר הודעה על מעצרו, לאדם קרוב לו ולעורך-דין ואת זכותו להיפגש עם עורך-דין."

 

על ייעוץ לפני חקירה משטרתית בראי בית המשפט העליון

יפים לעניינו דברי בית המשפט העליון הנכבד ב-, בש"פ 10879/05 אלעביד נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] פסקה ה(3))  כדלקמן: "ויתור על זכות ההיוועצות על ידי חשוד שאינו מודע לאפשרות המינוי אינו ויתור מודע בכל מובן המלה, ויתכנו לכך השלכות גם במישור הקבילות (לקשר האפשרי בין הודעה אפקטיבית וויתור מודע לשאלות של קבילות, ראו זכות ההיוועצות מימושה בקיומה; הישארותה כתגית פורמלית אינה מממשת אותה"

 

ומין הראוי לציין את דברי בית המשפט העליון הנכבד ב- עפ 1301/06  עזבון המנוח יוני אלזם ז"ל נ' מדינת ישראל, כדלקמן: "על חוקרי המשטרה להקפיד, אפוא, בזכות ההיוועצות של הנחקר הקפדה יתרה, אשר תשתקף הן במדיניות ברורה של גורמי החקירה באשר לנסיבות בהן ניתן להפעיל את סמכות מניעת המפגש, הן בהצגתה בפני חשוד הנתון בחקירה, והן בהפעלתה על פי המתווה שנקבע בסעיף 34 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: "חוק המעצרים")."

ראו והשוו גם- עניין יששכרוב, פסקה 66, שם נקבע, כדלקמן: "הזכות להיוועץ בעורך דין ולהיות מיוצג על ידו וכן זכות השתיקה והזכות מפני הפללה עצמית נמנים עם מופעיה המובהקים של הזכות להליך הוגן ואלה נפגעו לדעתי פגיעה חמורה ובלתי מידתית במקרה דנן. משכך ומשאין מדובר בראיה שיש לה קיום "עצמאי ונפרד מאי החוקיות שהייתה כרוכה בהשגתה"

 

סיום החקירה במשטרה

לאחר סיום החקירה במשטרה על ידי היחידה החוקרת בדר"כ תיק החקירה מועבר לפרקליטות או למחלקת התביעות במשטרה, ולאחר מכן תתקבל החלטה אחת מבין שלוש החלטות, הבאות:  האחת- סגירת תיק החקירה בלי שיוגש כתב אישום, השנייה-  החזרת התיק למשטרה לצורך השלמת חקירה והשלישית-  הגשת כתב אישום נגד החשוד או הגשת כתב אישום נגד החשוד בכפוף לשימוע.

 

החשיבות של עו"ד לצורך ייעוץ וליווי לפני חקירה במשטרה

חקירה במשטרה הינה השלב הקריטי ביותר בהליך הפלילי ולכן מומלץ לקבל ייעוץ מעורך דין פלילי לפני החקירה, התנהגות תמימה של חשוד ומתן תשובות אותנטיות אף בתום לב יכולות להפליל גם את אלו החפים מכל פשע ונטולי כל רבב.

משרד עורך דין פלילי מורן לוי מעניק ללקוחותיו מגוון שירותים משפטיים לרבות הכנה וייעוץ לחקירה פלילית, ייעוץ בתחנת משטרה, ייצוג וליווי משפטי במהלך מעצר הימים, מעצר עד תום ההליכים והגנה משפטית היקפית במשפט הפלילי, לרבות ייצוג בהליכי המעצר והשחרור.

יצירת קשר