אמיר זוהר / 14/04/2018 / אתר מעריב

משטרות ישראל וארה"ב הסתירו את העובדה שעד המדינה הראשון נגד חברי ארגון אברג'ל נפסל מעדות. זה לא מנע מהפרקליטות לבסס גם את פרשה 512 על אותה עדות

"איך הסתירו מאיתנו שעד המדינה המרכזי נגדנו נפסל מעדות בארה"ב?", נזעק יצחק אברג'ל על ספסלDEA שלאחר גיוסו הוא היה מעורב בתיק פשע כלכלי בינלאומי, והודיעו לו כי הוא מנוע מעדות בבית המשפט בארצם.

"הסתירו את זה גם משופטי בית משפט העליון בהליך ההסגרה שלנו מישראל, שהיה מבוסס על העדות שלו, את מבינה מה הולך פה גבירתי?", פנה אברג'ל לנשיאת הרכב השופטים, גיליה רביד, כשידיו הארוכות המונפות אל-על מבקשות תשובה. זה היה רגע יוצא דופן במשפט עד כה, ושלושת השופטים הקשיבו לו בעל כורחם לכאורה, בלי לקטוע, בלי להסות אותו בביטול כהרגלם. בשקט שהשתרר באולם היה נראה שגם השופטים, המנוכרים לנאשמים בדרך כלל, הבינו את מה שעד המדינה המרכזי הזה ניסה להסתיר במשך החודשיים שבהם הוא מעיד באולם שלהם נגד 18 הנאשמים מארגון הפשע.

להמשך הכתבה במעריב…