הצגת תעודת זהות לשוטר

לאחרונה פסק בג"ץ בנוגע לסוגיה של הצגת תעודת זהות לשוטר והורה על ביטול הנוהל הקודם של משטרת ישראל.

בית המשפט הבהיר למשטרה באופן ברור כי האופן שבו שוטרים פועלים מזה עשרות שנים הוא פסול. החוק לא מקנה לשוטרים סמכות לדרוש מאדם להזדהות באופן גורף ונרחב כפי שמבוצע על ידם כיום".

כפי שנפסק שהחוק מסמיך שוטר לדרוש הצגת תעודת זהות גם אם אין חשד סביר שהאזרח ביצע עבירה.

בעוד שוטר יכול לדרוש מאדם להציג תעודה גם אם אינו חשוד, הרי שללא חשד כזה הוא לא יכול לבצע פעולות נוספות כמו בדיקה במסוף המשטרתי. שוטר יכול לדרוש הצגת תעודת זהות ללא חשד רק במצבים בהם מתעורר צורך לברר האם אדם נושא תעודה, או כדי לברר מידע המופיע בתעודה עצמה.

על מנת להימנע מתיוגם של אנשים כחשודים בלא סיבה, יש לעשות שימוש בסמכות לדרוש מאדם להזדהות באמצעות הצגת תעודת זהות רק באותם מקרים שבהם מתעורר צורך ספציפי לברר אם האדם הוא בעל תעודת זהות או צורך לברר מידע לגביו שקיים בתעודת הזהות".

"קיומה של זיקה עניינית בין הדרישה להזדהות באמצעות הצגת תעודת זהות ובין הפרטים שאותם ניתן לדלות מתעודת הזהות, לרבות עצם קיומה, מהווה אמת מידה אובייקטיבית להפעלת הסמכות, ובכך יש כדי להפחית מהחשש להפעלתה של הסמכות באופן שרירותי או מפלה, ולו במבחן התוצאה", הבהירה חיות.

.

יצירת קשר