הנמר, הדרקון והעגור: מה הקשר בין עורך דין פלילי לאומניות לחימה?