דרכי התמודדות עם נהיגה בשכרות בבית משפט

נתפסתם נוהגים בשכרות? הוגש נגדכם כתב אישום בגין נהיגה בשכרות? מאמר זה יעשה לכם סדר וילמד על הכללים הנוהגים בבית המשפט ועל דרכי התמודדות עם נהיגה תחת השפעת אלכוהול בבית משפט. הכלל מלמד כי, עבירה של נהיגה בשכרות ניתן להוכיח בבדיקה מדעית בה נבחנת דגימת נוזלים מגופו של הנבדק למשל בדיקת דם, או שתן או בדרך הפחות פולשנית, ע"י נטילת דגימת אויר נשוף מאותו נבדק, היא הבדיקה המכונה בדיקת נשיפה או ינשוף.

 

אמינות הינשוף

ככלל, נפסק כי מכשיר הינשוף הינו מכשיר אמין וממצאיו יכולים לשמש בסיס איתן להרשעת אדם בנהיגה בשכרות, וזאת בכפוף למילוי לכלל הראיות והנהלים של הפעלת המכשיר כפי שנקבעו ע"י היצרן ופסיקת בית המשפט בעניין  עפ"ת (י-ם) 25457-04-10 מדינת ישראל נ' עינת מלכה עוזרי.

 

הסתמכות בית המשפט על בדיקת ינשוף

על מנת שבית המשפט יוכל לבסס הרשעה בעבירה של נהיגה בשכרות על סמך בדיקת נשיפה, על בית המשפט ליתן אמון מלא בגרסת השוטרים שערכו את בדיקות השכרות, בכדי לוודא, במידה הדרושה בפלילים, כי אכן מולאו הוראות הפעלת מכשיר הינשוף, עמידה בדיני הראיות והוראות כל דין, וכי הליך ביצוע מדידת האלכוהול וממצאיו נעשו על פי כללי הראיות במשפט הישראלי ולא מותירים ספק סביר בדבר שכרותו של הנבדק.

 

בדיקת המאפיינים:

בדיקת המאפיינים בודקת למעשה את השפעת האלכוהול על מערכת העצבים. זוהי בדיקה המשקפת התרשמות סובייקטיבית מתגובותיו של הנבדק. לאלכוהול ישנה השפעה על תפקוד מערכת העצבים המרכזית. השפעתו היא השפעה פסיכותרופית מדכאת על מערכת העצבים. ביטוי להשפעה זו נמצאה בתפקודים שונים, פשוטים, של אותו אדם הנתון להשפעת אלכוהול. מדד ברור להשפעה זו הוא יכולתו של אדם ללכת למשל על קו ישר, לעצום את עיניו ולהביא את האצבעות לאפו  ועוד. בדיקות אלה התקבלו כאמור כמדד בינלאומי מקובל לקביעה באם אדם נתון להשפעת אלכוהול וחומרים משכרים. מכאן מתחייבת המסקנה, כי כאשר אדם צולח את בדיקות המאפיינים בהצלחה, אין אינדיקאציה חיצונית, סובייקטיבית, לכך שהוא נתון להשפעת אלכוהול, וזאת לבד מסימנים נוספים, אשר יכולים לתמוך במסקנה כי הוא תחת השפעת אלכוהול, כגון: התנהגות 'עליזה', עיניים אדומות, הבל פיו של אותו אדם ועוד.

 

נהג המריח מאלכוהול

חשוב להדגיש, כי לא די בריח אלכוהול הנודף מפיו של אדם כדי לקבוע כי הוא נתון להשפעת אלכוהול או שיכור, ויש לערוך בדיקות נוספות על מנת לבסס הרשעה, היינו קביעה כי ריח של אלכוהול נודף מנהג, אין בה כדי לבסס הרשעה לבדה.

הזכות להיוועצות בעו"ד מקום בו מיוחס לנהג חשד לנהיגה בשכרות

על פי קביעת ביהמ"ש "אין מניעה לאפשר היוועצות טלפונית בגדרי דקות אחדות, בשעה שמכינים את המכשיר לבדיקה, למתבקש לנשוף… אומנם יש באי מתן זכות לעכב את הבדיקה לפי רצון המתבקש לנשוף עד להיוועצות עם עו"ד כדי לפגוע במידת מה בזכות ההיוועצות, אולם החובה המוטלת על השוטר, להסביר את מטרת הבדיקה ואת משמעות הסירוב לעשות כן, יש בה כדי להקטין משמעותית פגיעה זו"  עם זאת, ברור כי משעה שנעצר נהג החשוד בשכרות ונמצאה אינדיקציה חיובית לשכרותו בבדיקת הנשיפון, והשוטרים מודיעים לו על עיכובו לצורך עריכת בדיקת נשיפה, הוא בסטטוס של מעוכב, ועל כן יש לאפשר לו במהלך ההמתנה לבדיקת הנשיפה להיוועץ בעו"ד ועדיף להיוועץ בעו"ד לענייני תעבורה המתמחה בנהיגה בשכרות.

 

תיעוד הבדיקה

על הבדיקה להיות מתועדת, הדברים חשובים ומקבלים משנה תוקף על מנת שמחד תוקפד השמירה על הזכויות החוקתיות של החשודים/נהגים שנתפסו תחת השפעת אלכוהות להיוועץ עם עו"ד לתעבורה. בהקשר זה ראוי להבהיר, כי אין פירושו של דבר שניתן לעכב את בדיקת הנשיפה עד אשר יצליח הנהג לשוחח עם פרקליטו.

 

האם לסרב לבדיקת ינשוף-לא!

בישראל, בכל הנוגע לעבירת שכרות, קבע המחוקק חזקת שכרות, דהיינו נהג החשוד בנהיגה בשכרות המסרב לדרישת שוטר ליתן דגימת אוויר נשוף, דם או שתן, ייחשב כשיכור. ברור אם כן, כי בכך שלל המחוקק את זכותו של חשוד בנהיגה בשכרות מלהימנע מלמסור ראיות אלה (דגימות אוויר נשוף, דם או שתן) ובכך ביטא את דעתו שהזכות להימנע מהפללה עצמית אינה חלה על מסירת דגימות אלה. אמנם חזקה זו אינה משתרעת על בדיקה בנשיפון או בדיקת מאפיינים, אך המשמעות הפרקטית מלבצע בדיקות אלה, תהיה שהנאשם יובל אחר כבוד לבצע בדיקת נשיפה, וכאמור לא עומד לו חיסיון מלהימנע מלמסור דגימה כזו, ואם יסרב יחשב שיכור.

 

לא הכל אבוד

ישנם דרכים רבים להתמודד עם תיק של נהיגה בשכרות, זכרו גם אם נראה שהכל אבוד וכי "הלך עליכם", עו"ד מנוסה לתעבורה ונהיגה בשכרות יכול למצוא כשלים באיסוף ההראיות על ידי צוות החקירה ולנתח באופן משפטי את ביצוע הבדיקה, התנהלות השוטרים בשטח, את אופן ביצוע החקירה  ועוד ובכך להביא להפחתה של חודשי השלילה הצפויה למינימום ועד כדי זיכוי מין הדין. כך ממש.

עורך דין פלילי לתעבורה מורן לוי, צבר לזכותו הצלחות רבות בייצוג נאשמים, חשודים ואזרחים רבים, מומחה לדיני תעבורה, בעל תואר ראשון במשפטיים  (.LL.B) ותואר שני במשפט פלילי (.LL.M) מאוניברסיטת בר אילן.

עורך דין פלילי לתעבורה דניאל כפיר מומחה בפליליים ובדיני תעבורה, בעל וותק של 20 שנות ניסיון של הצלחות והישגים משפטיים בתחום הפלילי, בוגר תואר במשפטים LL.B מאוניברסיטת תל אביב, מכהן גם כשופט צבאי, בדרגת רב סרן בבתי המשפט הצבאיים בשטחים, במסגרת שרות המילואים.

יצירת קשר