בית המשפט העליון גוזר עבודות שירות בלבד ללקוח המשרד בגין מעשי סדום ואונס בקטינה

יצירת קשר