ביטול הרשעה פלילית בעבירות מרמה

בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים

בפני:

כב’ השופטת ד’ ברלינר, סג”נ – אב”ד

כב’ השופט ע’ פוגלמן

כב’ השופטת מ’ דיסקין

בעניין: *******  
  ע”י ב”כ עו”ד דניאל כפיר המערער
  נ  ג  ד  
  מדינת ישראל – על-ידי פרקליטות מחוז ת”א (פלילי)  
  ע”י ב”כ עו”ד גב’ ענת בן-זאב המשיבה
נוכחים: המערער וב”כ עו”ד כפירב”כ המשיבה עו”ד בן-זאב

פסק דין

המערער הורשע בבית משפט קמא על סמך הודייתו בעבירות של ניסיון לקבלת דבר במירמה וכן שיבוש הליכי משפט. איננו רואים לפרט את כל העובדות שבכתב האישום, די לנו אם נאמר כי מדובר במעשה שכוון כלפי חברת ביטוח שלגביה נעשה הניסיון של קבלת דבר במירמה.

בבית משפט קמא עתר המערער לסיים את ההליך ללא הרשעה. בהחלטה מנומקת קבע בית משפט קמא (כב’ השופטת ה’ נאור), כי אין מקום להיענות לבקשה זו וכי אין זה המקום לסיים את ההליך בדרך החריגה של הימנעות מהרשעה.

בית משפט קמא נימק את החלטתו והנימוקים יפים ותקפים. עדיין, לאחר התלבטות ולא בלב קל החלטתנו היא לקבל את הערעור ולבטל את הרשעתו של המערער.

על כך אנו שמים את הדגש:

  • א. כתב האישום בתיק זה הוגש לאחר זמן רב חרף העובדה שמדובר בתיק פשוט יחסית. איננו באים בטרוניה או בביקורת אל התביעה בנושא זה, נסיבות השיהוי הובהרו לנו על ידי באת כוח המדינה וטיעוניה בנושא זה  מקובלים עלינו. יחד עם זאת, עבור המערער, כאדם צעיר בתחילת דרכו בחיים, מדובר בפרק זמן משמעותי ביותר, פרק זמן שבו מתגבשת אישיותו ודברים שביצע או עשה בגיל שבו מיוחסת לו העבירה שוב אין חשש שיבוצעו לאחר כל אותו פרק זמן שחלף ובהתחשב בדרך התנהגותו לאורך התקופה;
  • ב. אנו נותנים משקל רב, היינו אומרים משקל מכריע לתסקיר שירות המבחן. מדובר בתסקיר חיובי באופן יוצא דופן שאינו מונה ולו נסיבה אחת לשלילה ושממליץ על סיום ההליך ללא הרשעה ללא הסתייגויות וכפי שניתן להתרשם ללא לבטים;
  • ג. מהעובדות שהובאו בפנינו נראה כי אכן שלמערער יגרם נזק קונקרטי, ממשי ומיידי אם יסתיים ההליך בהרשעה. מדובר במקום עבודה שבו נמצא המערער כרגע שככל הנראה ישלל ממנו אם אכן לא תבוטל הרשעתו;
  • ד. אנו נותנים משקל לכך שהמערער בא על עונשו במידה מסוימת בעצם התאונה שעבר שגרמה לו לנכות בהיקף מסוים שקיימת עד היום. אין בכך כדי לומר שהתאונה מסבירה ומצדיקה בכל דרך שהיא את התנהגותו של המערער בהמשך, עדיין מדובר בכך שהתאונה התרחשה והמערער, כאמור, בא על עונשו בכך שאושפז בזמנו ונותר נכה;
  • ה. אנו נותנים משקל גם להתנהלותו החיובית בצורה יוצאת דופן של המערער בהקשרים אחרים ובנושאים אחרים כפי שבאה לידי ביטוי בהמלצות שהוגשו לבית משפט קמא מטעם אותם גופים שמדובר בהם (כוונתנו למסמך שסומן מ/5.2 שבו מצויינת התנהגותו של המערער באירוע שריפה שלו היה עד).

בהתחשב בכל הגורמים הללו גם יחד, וכפי שציינו לאחר התלבטות, מצאנו לנכון במקרה הנוכחי לאפשר למערער להמשיך את חייו בעתיד ללא הכתם המצוי בהרשעה פלילית, שעל כן אנו מבטלים את הרשעתו.

המערער יבצע שירות לתועלת הציבור בהיקף של 200 שעות, בהתאם לתוכנית שגובשה עבורו על ידי שירות המבחן. שירות המבחן ידווח לבית המשפט עם סיומו של השירות לתועלת הציבור.

הקנס ששולם על ידי המערער יועבר בשמו על ידי מזכירות בית המשפט לאגודה למלחמה בסרטן כתרומה מצדו של המערער.

המזכירות תעביר העתק ההחלטה אל שירות המבחן.129371

ד’ ברלינר 54678313-70947/08

54678313ניתן היום, י”ג באדר תשס”ט (9 במרץ 2009), במעמד הצדדים.

יצירת קשר