עבירות רכוש

עבירות רכוש הינן עבירות המתבצעות באופן יום יומי. מדובר בעבירות מגוונות אשר פוגעות בחירותו של הנפגע ובזכותו הקניינית ברכושו, כאשר במקרים רבים מתלווה לעבירות אלה אלימות בעת ביצוען.

ניתן לסווג את עבירות הרכוש לשני סוגים עיקריים: הסוג הראשון כולל עבירות המובילות לפגיעה ישירה בנפגע, דוגמת עבירת הגניבה, השוד והפריצה, אשר ניתן להרחיבן לעבירות דוגמת כניסה והתפרצות. הסוג השני, כולל עבירות המובילות לפגיעה עקיפה בנפגע, דוגמת עבירת הסתרת פנקסים, הסתרת צוואה, הסתרת שטר קניין ועוד.

סוגי העבירות:

  1. פריצה – העבירה מתגבשת עם כניסתו של אדם למבנה כתוצאה מאיום, רמאות, קנוניה או תחבולה, או הפעלת אלימות פיזית לשם פתיחה של אחד הפתחים במבנה. כמו כן, העבירה מתגבשת כאשר אדם נכנס למבנה דרך אחד מפתחיו אשר לא נחשב כפתח הכניסה הטבעי של הבניין, לדוגמה חלון או ארובה.
  2. גניבה – העבירה מתגבשת כאשר אדם נוטל רכושו של אחר תוך הפחדה, תחבולה, טעות מצדו של הבעלים החוקי כאשר הנוטל ידע על הטעות, ואף במקרים מסוימים כאשר הרכוש נמצא על ידי הנאשם. כל זאת ללא הסכמת בעליו החוקיים של הרכוש, ותוך כוונה לשלול ממנו את הבעלות על החפץ באופן תמידי.
  3. שוד – העבירה מתגבשת כאשר אדם גונב נכסו של אחר, ובנוסף מבצע, או מאיים לבצע, מעשה אלימות באדם או בנכס על מנת להשיג את הנגנב, לעכבו אצלו, או כדי למנוע או להתגבר על התנגדות לגניבה.

משרדנו מייצג ומלווה חשודים ונאשמים לאורך כל ההליך הפלילי. אנו מספקים שירות ומענה בכל שעות היממה ובכל רחבי הארץ.

יצירת קשר