לשון הרע

לשמו הטוב של האדם השפעה משמעותית על מגוון תחומים בחייו, ובהם היחס והכבוד להם הוא זוכה מסביבתו. לשון הרע והוצאת דיבה מובילות, במקרים רבים, לתוצאות שליליות ומרחיקות לכת על הניזוק ברמה התעסוקתית, המשפחתית והחברתית.

חוק איסור לשון הרע מגן על שמו הטוב של האדם אשר נגזר משתי זכויות יסוד, הן הזכות לכבוד והזכות לקניין, המוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו. לשון הרע נחשבת כעוולה אזרחית וכעבירה פלילית, ומתרחשת במצבים בהם חופש הביטוי פוגע בשמו הטוב של אחר. כך, החוק קובע הגדרה כללית ורחבה במיוחד לפי לשון הרע היא דבר העלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם, לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסות לו, לפגוע באדם במשרתו, אם ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו, לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו.

החוק למעשה מגן גם על פרטיותו של האדם משום שפרסום משפיל הנוגע לחייו הפרטיים אין בו, בדרך כלל, עניין ציבורי. כיום, נושא זה הופך משמעותי יותר ויותר עם יצירתם של מגוון אמצעים שבאמצעותם ניתן לפרסם דיבתו של אדם בפני רבים, ובהם הרדיו, הטלוויזיה והרשתות החברתיות.

משרדנו מייצג ומלווה חשודים ונאשמים לאורך כל ההליך. אנו מספקים שירות ומענה בכל שעות היממה ובכל רחבי הארץ.

יצירת קשר