שלבים בהליך המשפט הפלילי

 

כל הליך פלילי מתחיל בדר"כ החל מרגע הגשת תלונה במשטרה, בין על ידי המתלונן או המתלוננת ובין על ידי אדם אחר שאינו הקורבן או המתלונן עצמו. לאחר מכן יכולה ותתחיל החקירה  המשטרתית או על ידי יחידה חוקרת אחרת, שבסופה יכול ויוגש כתב אישום כנגד הנחקר-החשוד או שם יכול וייסגר התיק ללא העמדה לדין.

שלבים בהליך המשפט הפלילי-מבט על:

הגשת תלונה

חקירת משטרה

העברת תיק החקירה לתביעה המשטרתית או לפרקליטות

החלטת התביעה אם להעמיד לדין- או לסגור את התיק

הגשת כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים

תחילת משפט- בהקראת כתב באישום לנאשם

בירור אשמה- ניהול הוכחות ובחינת ראיות

הכרעת דין- אשם/לא אשם

טיעונים לעונש

גזר דין- סיום ההליך בערכאה הראשונה

ערעור- על העונש או על עצם הכרעת הדין

 

שלבים בהליך המשפט הפלילי- הסבר פרטני:

 

החקירה במשטרה ומעצר לצורכי חקירה

עם קבלת התלונה, על היחידה החוקרת לקבל החלטה האם יש לפתוח בחקירה או שמא לסגור את התיק ללא פתיחה בחקירה. כך ממש. במידה ותחל חקירה, ליחידה החוקרת יש את הסמכות לעכב חשודים, להזמין עדים לחקירה ולבקש מעצר והארכות של המעצר לצורכי חקירה על ידי בית המשפט למעצרים.

 

סיום החקירה והעברת התיק לתביעה

בסיום החקירה, תעביר המשטרה או היחידה החוקרת את התיק למחלקת  התביעה המשטרתית או לנציגי פרקליטות שייבחנו את המשך הטיפול בתיק, כדלקמן: סגירת התיק מחוסר ראיות מספיקות לצורך העמדה לדין, או סגירת התיק משום שמכלול נסיבות העניין אינו מצדיק העמדה לדין או סגירת התיק מחוסר אשמה או שקילת הסדר מותנה עם הפוגע או העמדה לדין. העמדה לדי

 

הגשת כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים

בסיום החקירה ובמידה שהוחלט להעמיד את החשוד לדין  יוגש כנגדו כתב אישום לבית המשפט הרלוונטי ובו יפורטו עובדות המקרה אשר מהווה עבירה לדעת הפרקליטות או יחידת התביעות של המשטרה, כך גם יפורטו העבירות המיוחסות לנאשם וסעיפי החוק הרלוונטים בחוק העונשין  ואף רשימת עדי התביעה. עם הגשת כתב האישום יכול ותוגש  גם בקשה למעצר עד תום ההליכים בחלק מהמקרים- תלוי בעוצמת החשד, הראיות וחומרת העבירה המיוחסת לנאשם..

 

פתיחת משפט הפלילי – הקראה

פתיחת המשפט יתחיל בהקראת כתב האישום על ידי  בית המשפט שיקריא לנאשם את העובדות המתארות את העבירה.

 

בירור האשמה-הוכחת האשמה ובחינת הראיות

במקרים בהם הנאשם מכחיש את המיוחס לו, היינו "לא מודה" , על  התביעה להביא את עדי התביעה מטעמה שפורטו בכתב האישום  בפני בית המשפט, לצורך מתן עדות. לאחר מכן, הנאשם יבחר אם להעיד להגנתו וכן יביא את עדיו וכל ראיות שיש באמתחתו שיכולות להביא לזיכיו.

 

הכרעת דין- אשם/לא אשם

בית המשפט, לאחר שמיעת, יכול לזכות את הנאשם או לקבוע כי הוא אשם במיוחס לו, או בחלק מהמיוחס לו.

 

טיעונים לעונש

ככל בית המשפט וייקבע   כי הנאשם אשם במיוחס לו, ישמיעו הצדדים את טענותיהם ויביאו את ראיותיהם לעניין העונש, בדרך כלל הסנגור הפלילי יעלה טיעונים לריכוך מקסימלי של העונש עד כדי הבאת טיעונים ל"אי הרשעה".

 

גזר דין- השלב הסופי לפני ערעור

לאחר שהנאשם הורשע ונשמעו הטיעונים לעונש, בית המשפט ייקבע מהו העונש הראוי שיוטל על הנאשם לפי מבחני הלימה, בהתחשב בחומרת ובנסיבות מקלות אחרות של הסנגור להביא מטעם הנאשם.

 

ערעור

לנאשם וגם לפרקליטות או יחידות התביעות של המשטרה עומדת הזכות להגיש ערעור על קביעותיו של בית המשפט ביחס לאשמתו של הנאשם או ביחס לעונש שניתן לנאשם. על בית משפט השלום יוגש ערעור לבית המשפט המחוזי ועל האחרון יוגש ערעור לבית המשפט העליון.

 

ייצוג על ידי עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי מורן לוי בקיא ברזי בשלבי ההליך המשפט הפלילי ומעניק ללקוחותיו מגוון שירותים משפטיים לרבות הכנה וייעוץ לחקירה פלילית, ייעוץ בתחנת משטרה, ייצוג וליווי משפטי במהלך מעצר הימים, ליווי וייצוג משפטי בשלב המעצר עד תום ההליכים והגנה משפטית היקפית במשפט הפלילי, לרבות הגשת ערעור על קביעותיו של בית המשפט, הן ביחס לאשמתו של הנאשם והן על חומרת העונש.

 

(חיפושים קשורים במרשתת- איך מתנהל משפט פליל, יסדר דין פלילי תרשים זרימה, מה קורה אחרי הגשת כתב אישום, הליך פלילי,  הגדרה זכויות הנאשם בהליך הפליל, יביטול משפט פלילי, סדר הדין הפלילי, .הליך משפטי)

יצירת קשר