שימוע פלילי- שימוע בטרם הגשת כתב אישום

שימוע פלילי, או שימוע בטרם הגשת כתב אישום הוא כלי שיש בידי נאשם בפוטנציה להציג ולהעלות מטעמו  טיעונים בכתב או על פה בפני הפרקליטות אן היחידה התובעת שמתעתדת  להגיש את כתב האישום כנגדו וזאת על מנת לשכנע את הגופים הללו שישנה הצדקה ממשית, תחת העלאת טיעונים משפטיים ועובדתיים  להורות על סגירת התיק ולהימנע מלהגיש כתב אישום כנגד החשוד.

הליך זה נקרא גם "שימוע פלילי" לפני הגשת כתב האישום בקרב הציבור. מטרת הסנגור-עו"ד פלילי הוא להניא את רשויות התביעה מלהגיש כתב אישום כנגד הלקוח שלו בשלב מקדמי זה- ובכך להביא לסיומו של התיק הפלילי ובלי הליך משפטי פלילי מיותר ומורט עצבים.

 

המסגרת הנורמטיבית-חוקית של מוסד השימוע

סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, שכותרתו "יידוע על העברת חומר חקירה לתובע בעבירת פשע", קובע לאמור:

"(א)     רשות התביעה שאליה הועבר חומר חקירה הנוגע לעבירת פשע תשלח לחשוד הודעה על כך לפי הכתובת הידועה לה, אלא אם כן החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות, לפי הענין, כי קיימת מניעה לכך.

(ד)    חשוד רשאי, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, לפנות בכתב לרשות התביעה כאמור בסעיף קטן (ב), בבקשה מנומקת, להימנע מהגשת כתב אישום, או מהגשת כתב אישום בעבירה פלונית; פרקליט המדינה, פרקליט המחוז, ראש יחידת התביעות או מי שהם הסמיכו לכך, לפי הענין, רשאים להאריך את המועד האמור.

(ו)     אין בהוראות סעיף זה כדי לשנות מהוראות סעיף 74.

סעיף זה, קובע את חובתה של רשות התביעה שהועבר אליה חומר חקירה בנוגע לעבירת פשע, ליידע את החשוד בעבירה על כך ולצד זאת נקבעה זכותו של חשוד לפנות בכתב אל רשות התביעה, בבקשה מנומקת, להימנע מהגשת כתב אישום-

 

חשיבות מוסד היידוע והשימוע לפני הגשת כתב אישום, הנחיית פרקליט המדינה:

 

"אחריות כבדה מוטלת על כל מי שבא להחליט על הגשת כתב אישום פלילי נגד אדם, ביחוד בעבירת בעלות אופי חמור ועבירות שיש עמהן קלון וכתם בל יימחה. יש אשר אפילו זיכוי בדין אין בו כדי להיטיב נזק שנגרם מתוך אישום שלא היה יסוד לו. מכאן מתחייבת מידה יתרה של זהירות בטרם מגישים כתב אישום. בדיני נפשות עסקינן, והגם שכל נאשם מוחזק חף מכל עבירה, ואף יהיה לו 'יומו בבית המשפט' להתגונן בכל האשמה המיוחסת לו, אין להתעלם מכך שהליכי משפט דרכם להתמשך ולהסתעף, ויש עמם לא אחת עינוי דין ונפש. מצווים אנו לדקדק היטב בחומר הראיות וללבן ביסודיות את הבעיות הכרוכות בנושא האישום".

 

זומנת לשימוע בטרם הגשת כתב אישום נגדך?

מומלץ מאוד לפנות לייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי הבקיא בייצוג חשודים ונאשמים פוטנציאלים בהליך השימוע לפני הגשת כתב אישום, שכן על ידי העלאת טיעונים משפטיים נכונים וטיעונים עובדתיים משכנעים על ידי עורך דין פלילי, ניתן להטות את הכף ולהביא לאי הגשת כתב אישום, סגירת התיק ובכך הימנעות ממשפט פלילי. הדבר טמון כמובן בתכליתו של השימוע לפני הגשת כתב אישום שהיא מתן הזדמנות לחשוד-הנאשם הפוטנציאלי להניא את הרשות התובעת מלהגיש כתב אישום וזאת מתוך תפיסה כי היכולת לשנות את דעתה של הרשות התובעת היא חשובה שכן עצם קיומו של ההליך הפלילי, הוא כשלעצמו, מסב פגיעה משמעותית לאדם ובייחוד לאדם נורמטיבי שמעד זו הפעם הראשונה.

 

עורך דין פלילי דניאל כפיר מומחה בפליליים ובהליך שימוע לפני הגשת כתב אישום בעל וותק של 20 שנות ניסיון של הצלחות והישגים משפטיים, בוגר תואר במשפטים LL.B מאוניברסיטת תל אביב, מכהן גם כשופט צבאי, בדרגת רב סרן בבתי המשפט הצבאיים בשטחים, במסגרת שרות המילואים.

 

עורך דין פלילי מורן לוי, צבר לזכותו הצלחות רבות בייצוג חשודים ונאשמים  מומחה לדין הפלילי בכלל ובייצוג בהליך שימוע לפני הגשת כתב אישום בפרט,  עורך דין פלילי מורן לוי בוגר תואר ראשון במשפטיים  (.LL.B) ותואר שני במשפט פלילי (.LL.M) מאוניברסיטת בר אילן.

 

 

(בקשה להימנע מהגשת כתב אישום לדוגמא, חוק סדר הדין הפלילי, כתב אישום ללא שימוע)

יצירת קשר