עורך דין פלילי לקטינים ונוער

משרד עורך דין פלילי מורן לוי מעניק ייעוץ משפטי לקטינים ונוער הן במהלך המעצר והחקירה הפלילית והן במסגרת הייצוג משפטי בהליכים פליליים בפני בתי המשפט לנוער. לייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי לקטינים ונוער ישנה חשיבות עצומה בהובלת התיק הפלילי ולהביאו לתוצאה של אי הרשעת הקטין תוך החזרתו למוטב.

גיל האחריות הפלילית

קטינים ונוער חשופים לאחריות פלילית החל מגיל 12 וחוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960, הוא החוק הרלוונטי בעניינו. במדינת ישראל כאמור גיל האחריות הפלילית עומד על 12 שנים כלומר ילד שהיה מתחת לגיל 12 בזמן ביצוע העבירה, אין לו אחריות פלילית, ועניינו יטופל במסגרות אחרות.

התכליתשיקום הקטין

גם בעבירות חמורות שמעורבים בהם קטינים ונוער לרבות עבירות מין שבוצעו על ידי קטין לצורך העניין, תמיד תהיה עדיפות משפטית להביא את הקטין למסלול של מסגרת הטיפולית ולחפש לו אופק שיקומי מובהק וכמובן לשכנע בית המשפט הנכבד לאמץ ולקבל את המלצות קצין המבחן בעניינו של הקטין ולהשיבו לדרך הישר ללא שתהיה באמתחתו הרשעה פלילית.

ראוי להביא את דברי בית המשפט העליון הנכבד בע"פ 7113/08 לעניין זה כי "אין להפחית מן החשיבות הנודעת לשיקומו של קטין שהסתבך בפלילים, בפרט כאשר עסקינן בעבירות מין המבוצעות על ידי קטינים. קיים אינטרס ציבורי ראשון במעלה לפעול לשיקומו של הקטין ולהחזרתו למוטב. לכן, יש ליתן משקל רב לסיכויי השיקום המיוחסים לקטין ובפרט כאשר ישנה המלצה חיובית מטעם שירות המבחן והגורמים הטיפוליים הנוספים".

יחד עם זאת הלכה ידועה מקדמת דנא כי "בעניינם של קטינים אל לו לבית המשפט לסטות מהמלצות שירות המבחן כאשר יש בנמצא אופק שיקומי, אלא מטעמים כבדי משקל." ראו: פסקה 7 לפסק דינה של כבוד השופטת ע' ארבל בע"פ 7113/08 הנ"ל.

מעצרם של קטינים ונוערהמוצא האחרון

בהוראת סעיף 10א לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971, נקבע כי לא יוחלט על מעצרו של קטין אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעתה בחירותו פחותה, והמעצר יהיה לפרק הזמן הקצר ביותר הנדרש לשם השגת המטרה כאמור; בקבלת החלטה על מעצרו של קטין, יובאו בחשבון גילו והשפעת המעצר על שלומו הגופני והנפשי ועל התפתחותו.

עוד מורים לנו הכללים כי באין נסיבות מיוחדות, הליכי משפטו של קטין יתקיימו בדלתיים סגורות (ראו סעיף 9 לחוק הנוער). כמו כן יובהר כי, מעצרו של נאשם קטין מאחורי סורג ובריח הוא דבר חריג שבחריגים (ראו סעיפים 10 ו-10א לחוק הנוער) – וככלל אשר חל ביתר שאת בהליך שעניינו מעצר עד תום ההליכים

הרציונל שמאחורי הכלל האחרון הוסבר היטב על ידי פרופ' רינת קיטאי סנג'רו בספרה על חוק המעצרים:

"הגישה המקובלת אצלנו סבורה כי הפגיעה בקטין בשל שלילת חירותו רבה יותר בהשוואה לבגיר. הניתוק מהמשפחה ומהסביבה קשה במיוחד לקטין, שאינו מנהל אורח חיים עצמאי ותלוי במשפחתו לסיפוק צרכיו הבסיסיים ולהתפתחותו התקינה. קטינים חלשים יותר מבחינה נפשית, ובשלותם הרגשית פחותה. הם זקוקים להגנה מוגברת לעומת בגירים בשל יכולתם המופחתת לגבש תודעה עצמית, לקבל החלטות ולהגן על עצמם. לגבי קטין במיוחד תנאי מעצר וביתכלא יש בהם כדי לגרום להלם ולזעזוע נפשיים חמורים. כמו כן, מעצר מנתק קטין ממסגרת בית הספר ופוגע בלימודיו. הוא עלול לדרדר קטין לעבריינות. הפגיעות הנפשיות והפיזיות שלהן קטין חשוף במהלך המעצר הינן קשות יותר. ישנה חשיבות מיוחדת להימנע מהכתמת קטין כעבריין באמצעות מעצר, להימנע מחשיפתו לעבריינים ולאלימות בבית המעצר, וכן למנוע ממנו את ההלם והנזק הנפשי היכול להתהוות כתוצאה מהמעצר״ (ראו רינת קיטאי סנג'רו המעצר: שלילת החירות טרם הכרעת הדין 241-240 (התשע"א) (ציטוטים הושמטו – א.ש.).

חשיבות הייצוג המשפטי של עורך דין פלילי לנוער

משרד עורכי דין פלילי על ידי עורך דין פלילי דניאל כפיר ועורך דין פלילי מורן לוי מעניק ללקוחותיו מגוון שירותים משפטיים לרבות הכנה וייעוץ לחקירה פלילית, ייעוץ במשטרה לחשודים בעבירות מין, ייצוג וליווי משפטי הוליסטי בכתבי אישום שהוגשו קטינים, ייצוג בהליכי המעצר, השחרור ועוד.

יודגש כי לייצוג משפטי של עורך דין פלילי המתמחה בייצוג משפטי לקטינים ונוער בחקירה פלילית וייצוג משפטי בהליכים פליליים בפני בתי המשפט לנוער ישנה חשיבות עצומה למזעור הנזק לקטיןהחל מהבאתו למסלול שיקומי ולדרך הישר ועד זיכויו מין הדין.

כמו כן יודגש כי ישנה חשיבות עצומה לייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי לנוער המתמחה בחוק הנוער תוך נאמנות ובמסירות לקטין החשוד בעבירה פליליתללא כל שיפוטיות לחשדות המיוחסים לו, חמורות ככל שיהיו.

עורך דין פלילי לנוער דניאל כפיר מומחה בפליליים, בעל וותק של 20 שנות ניסיון של הצלחות והישגים משפטיים, בוגר תואר במשפטים LL.B מאוניברסיטת תל אביב, מכהן גם כשופט צבאי, בדרגת רב סרן בבתי המשפט הצבאיים בשטחים, במסגרת שרות המילואים.

עורך דין פלילי לנוער מורן לוי, צבר לזכותו הצלחות רבות בייצוג נאשמים, חשודים ואזרחים רבים, עורך דין פלילי מורן לוי בוגר תואר ראשון במשפטיים (.LL.B) ותואר שני במשפט פלילי (.LL.M) מאוניברסיטת בר אילן.

יצירת קשר