עורך דין עבירות אלימות ותקיפה

מאת עורך דין פלילי לעבירות אלימות ותקיפה: תקיפה מוגדרת בחוק העונשין בזו הלשון- "המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה ולעניין זה, הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות"

עבירות של אלימות ותקיפה בראי בית המשפט הישראלי נושאות מדרגים שונים של חומרה,  וככל שעבירת האלימות חמורה יותר בהתאם לנסיבות המקרה ייטה בית המשפט שלא להיות סלחני כלפי  אלו המורשעים בעבירות אלו.

סוגי עבירות אלימות ותקיפה

 תקיפה סתם: "התוקף שלא כדין את חברו, דינו – מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה"

תקיפה הגורמת חבלה ממשית: "התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו – מאסר שלוש שנים."

תקיפות בנסיבות מחמירות:  "נעברה עבירה לפי סעיפים 379 או 380 כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם – כפל העונש הקבוע לעבירה."

תקיפות בנסיבות מחמירות של בן משפחה: "העובר עבירה כלפי בן משפחתו, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה; לעניין סעיף זה, "בן משפחתו" – לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר"

תקיפת עובד ציבור: "התוקף עובד הציבור או מי שממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם גוף המספק שירות לציבור, והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף, דינו – מאסר שלוש שנים."

כיצד יש להתמודד עם כתב אישום בגין אלימות ותקיפה

עבירות אלימות ותקיפה הינן עבירות שמתחילות ברף הנמוך של דיני העונשין בישראל ורף הענישה נמדד לפי עוצמת האלימות, סוג תקיפה ובהתאם לנסיבות המקרה, אולם לא כך הדבר שמדובר על  אלימות ותקיפה בין בני זוג, שאז חומרת הענישה המשפטית היא מחמירה יותר.

כאמור ישנם כמה סוגי עבירות של  אלימות ותקיפה והמטרה בייצוג משפטי לצמצם את עבירת האלימות ותקיפה למינימום הנדרש מבחינה משפטית ובכך להביא לתוצאה משפטית-פלילית מיטבית.

 משרד עורכי דין פלילי על ידי עורך דין פלילי דניאל כפיר ועורך דין פלילי מורן לוי  מעניק ללקוחותיו מגוון שירותים משפטיים לרבות הכנה וייעוץ לחקירה פלילית בעבירות אלימות ותקיפה, ייעוץ במשטרה לחשודים בעבירות אלימות ותקיפה, ייצוג וליווי משפטי הוליסטי בכתבי אישום שהוגשו נגד נאשמים בביצוע עבירות אלימות ותקיפה, לרבות עבירות אלימות ותקיפה במשפחה, עבירות אלימות ותקיפה שנעשו על ידי קטינים, ובייצוג בהליכי המעצר והשחרור.

יודגש כי לייצוג משפטי של עורך דין פלילי המתמחה בעבירות אלימות ותקיפה המייצג חשודים בעבירות אלימות ותקיפה- ישנה חשיבות עצומה למזעור הנזק ללקוח ועד זיכויו מין הדין.  כמו כן יודגש כי, ישנם עורכי דין פלילים שנרתעים מייצוג חשודים בעבירות אלימות ותקיפה ולכן ישנה חשיבות עצומה לייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי המתמחה בעבירות אלימות ותקיפה תוך נאמנות ובמסירות ללקוח וללא כל שיפוטיות לחשדות המיוחסים לו, חמורות ככל שיהיו.

עורך דין פלילי לעבירות אלימות ותקיפה דניאל כפיר מומחה בפליליים, בעל וותק של 20 שנות ניסיון של הצלחות והישגים משפטיים, בוגר תואר במשפטים LL.B מאוניברסיטת תל אביב, מכהן גם כשופט צבאי, בדרגת רב סרן בבתי המשפט הצבאיים בשטחים, במסגרת שרות המילואים.

עורך דין פלילי לעבירות אלימות ותקיפה מורן לוי, צבר לזכותו הצלחות רבות בייצוג נאשמים, חשודים ואזרחים רבים, עורך דין פלילי מורן לוי בוגר תואר ראשון במשפטיים  (.LL.B) ותואר שני במשפט פלילי (.LL.M) מאוניברסיטת בר אילן.

(תקיפה סתם, תקיפה חוק העונשין, פסק דין תקיפה בנסיבות מחמירות, פסקי דין תקיפה סתם, תקיפת סתם בן זוג, תקיפה פיזית, תקיפה סתם בת זו, תקיפה הגורמת חבלה של ממש)

יצירת קשר