עורך דין לעבירת אונס

הגדרת העבירה של אונס הינהה"בועל" – המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה;. עבירת אונס ועבירות מין בכלל בראי המשפט הישראלי הינן עבירות חמורות מאוד ובתי המשפט בד"כ מקפידים על ענישה מירבת ולא סלחנית כלפי עברייני מין שהורשעו, במעשים של אונס.

משרד עורכי דין פלילי על ידי עורך דין פלילי דניאל כפיר ועורך דין פלילי מורן לוי מעניק ללקוחותיו מגוון שירותים משפטיים לרבות הכנה וייעוץ לחקירה פלילית בעבירת אונס, ייעוץ במשטרה לחשודים בעבירת אונס, ייצוג וליווי משפטי הוליסטי בכתבי אישום שהוגשו נגד נאשמים בביצוע עבירת אונס, לרבות עבירת אונס במשפחה, עבירת אונס שנעשו על ידי קטינים, ייצוג בהליכי המעצר, השחרור ועוד.

יודגש כי לייצוג משפטי של עורך דין פלילי המתמחה בעבירת אונס המייצג חשודים בעבירת אונסישנה חשיבות עצומה למזעור הנזק ללקוח ועד זיכויו מין הדין. כמו כן יודגש כי, ישנם עורכי דין פלילים שנרתעים מייצוג חשודים בעבירת אונס ולכן ישנה חשיבות עצומה לייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי המתמחה בעבירת אונס תוך נאמנות ובמסירות ללקוח וללא כל שיפוטיות לחשדות המיוחסים לו, חמורות ככל שיהיו.

עבירת מעשה אונס, מהי?

אינוס

345. (אהבועל אשה

(1)   שלא בהסכמתה החופשית;

(2)   בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;

(3)   כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; או

(4)   תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית;

(5)   תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית.

(4)   תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו;

(5)   בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.

  (ג)   בסימן זה -"בועל" – המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה;

הענישה בגין עבירת אונס

הרי הוא אונס ודינו מאסר שש עשרה שנים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), דין האונס מאסר עשרים שנים אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה:

(1) בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות בסעיף קטן

(א)(1), (2), (4) או (5);

(2) באיום בנשק חם או קר;

(3) תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;

עבירת האונס בראי בית המשפט העליון

בעניין ע"פ 3372-11 משה קצב נ' מדינת ישראל, נקבע כי: לכל אישה זכות על גופה. זכות לכבוד. זכות לחירות. אין לאף אחד את הזכות ליטול כל אלה ממנה. כבר נאמר בפסיקתו של בית משפט זה, כי עבירות האונס הינן מן החמורות שבעבירות הקבועות בחוק הפלילי. על חומרתה של עבירת האינוס כבר כתבתי בעבר (ראו ע"פ 2717/08 פלוני נ' מדינת ישראל ([פורסם בנבו], 15.4.2010); וע"פ 7951/05 8281/05 מדינת ישראל נ' פלוני ([פורסם בנבו], 7.2.2007)). בדומה נקבע על ידי השופטת א' פרוקצ'יה בע"פ 9994/07 פלוני נ' מדינת ישראל ([פורסם בנבו], 11.8.2008):

"הניצול המיני של הזולת בדרך של כפייה, או תוך אי התחשבות בהעדר הסכמה הוא אחת התופעות הקשות והפוגעניות ביותר בביטחונו הגופני והנפשי של הפרט, ובשלום הציבור ככלל. הפגיעה המינית העבריינית פולשת לגופו ולנפשו של הקרבן, והורסת בו חלקה טובה. היא מבזה את עצמיותו, ופוגעת באינטימיות ובאוטונומיה המקודשת של גופו. היא משקפת את השתלטות החזק והברוטאלי על החלש וחסר האונים. היא מצריכה התערבות ממשית של מערכות החוק והמשפט כדי להגן על קרבנות עבריינות המין בפועל ובפוטנציה עבירת האונס מחללת את כבודו של האדם ומבזה אותו. היא פוגעת בנפשו פגיעה קשה שלעיתים אין לה מרפא"

חשוד בעבירת אונס? הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת אונס?

מומלץ מאוד לפנות לייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי הבקיא בייצוג חשודים ונאשמים בעבירת אונס, לעניין זה ישנה חשיבות עצומה לאפשרות ביטול כתב האישום, זיכוי מין הדין, ואף הקטנת הנזק, הקנס או המאסר שצפוי להיות כתוצאה מהרשעה בהליך פלילי בגין עבירת אונס.

עורך דין פלילי לעבירת אונס דניאל כפיר מומחה בפליליים, בעל וותק של 20 שנות ניסיון של הצלחות והישגים משפטיים, בוגר תואר במשפטים LL.B מאוניברסיטת תל אביב, מכהן גם כשופט צבאי, בדרגת רב סרן בבתי המשפט הצבאיים בשטחים, במסגרת שרות המילואים.

עורך דין פלילי לעבירת אונס מורן לוי, צבר לזכותו הצלחות רבות בייצוג נאשמים, חשודים ואזרחים רבים, עורך דין פלילי מורן לוי בוגר תואר ראשון במשפטיים (.LL.B) ותואר שני במשפט פלילי (.LL.M) מאוניברסיטת בר אילן.

יצירת קשר