עורך דין לעבירות פליליות

עבירות פליליות הינן עבירות שלפיהן קבע המחוקק הישראל שבגינן תחול סנקציה, עונשית או כספית-קנס למי שיעבור אותן ולא יתנהג או יפעל כמצוות המחוקק, בדר"כ עו"ד פלילי הוא עורך הדין המייצג לקוחות שחשודים ומואשמים בעבירות פליליות. חוק העונשין הישראלי קובע מהן העבירות הפליליות המנויות עליהן אסור לעבור, כמו כן החוק קובע כי אין עבירה ואין עונש עליה אלא אם כן נקבעו בחוק או על-פיו, ובשפה פשוטה, לאדם בניגוד לרשות שלטונית מותר לפעול ולנהוג כראות עינו אלא אם נקבע בהוראת חיקוק אחרת.

 

קצת על עבירות פליליות וההליך הפלילי

יובהר כי, כל הליך פלילי מתחיל  את דרכו מרגע הגשת תלונה במשטרה, לאחר מכן יכולה ותתחיל החקירה  המשטרתית על ידי יחידות המשטרה השונות או על ידי יחידה חוקרת אחרת בהתאם לסמכויותיהן של יחידות אלו על פי החוק למשל יחידה חוקרת של רשות ניירות ערך או מצ"ח, ובסיום החקירה יוחלט  האם יוגש או לאו כתב אישום, לאור ממצאי החקירה והראיות שנאספו בתיק.

 

עבירות פליליות שנעברו בידי אזרח ישראלי או תושב ישראלי

דיני העונשין של מדינת ישראל יחולו על עבירות-חוץ מסוג פשע או עוון, שנעברו בידי אדם שהיה, בשעת עשיית העבירה או לאחר מכן, אזרח ישראלי או תושב ישראל, אולם אם אותו אדם שעבר את העבירה הוסגר מישראל למדינה אחרת בשל אותה עבירה ונתן שם את הדין עליה, לא יחולו עוד עליה דיני העונשין של ישראל.

 

סיווג העבירות הפליליות לפי חוק העונשין

עבירה מסוג "פשע" – עבירה שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים

עבירה מסוג "עוון" – עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים

עבירה מסוג "חטא" – עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים

 

התיישנות עבירות פליליות

כעקרון לא ניתן להעמיד אדם שעבר עבירה פלילית לדין בגין אותה עבירה אם עברו מיום ביצועה:

בעבירת בפשע שדינו מיתה או מאסר עולם – שלושים שנים

בעבירת בפשע שדינו שבע שנות מאסר ומעלה – 15 שנים;

בעבירת פשע אחר – עשר שנים

בעבירת עוון – חמש שנים

בעבירת בחטא – שנה אחת

 

ייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי בעבירות פליליות

משרד עורך דין פלילי מורן לוי מייצג חשודים ונאשמים בעבירות פליליות, המשרד בקיא ברזי שלבי ההליך המשפט הפלילי ומעניק ללקוחותיו מגוון שירותים משפטיים לרבות הכנה וייעוץ לחקירה פלילית, ייעוץ מידי ופיזי בתחנת משטרה בעבירות פליליות , ייצוג וליווי משפטי בהליכי מעצר ושחרור, ליווי וייצוג משפטי בשלב המעצר עד תום ההליכים והגנה משפטית היקפית במשפט הפלילי,  ועוד.

יצירת קשר