עו"ד צו הרחקה-מניעת הטרדה מאיימת

צו הרחקה או צו הגנה (ידוע גם כצו למניעת הטרדה מאיימת כלשון החוק) זהו צו שמורה לאדם מסוים, להימנע מלהתקרב למבקש הצו ובכך להימנע מליצור קשר עם מבקש הצו וכן להימנע מלבצע פעולות מסוימות כלפי מבקש הצו.

תכליתו של צו הרחקה

הוא להעניק למבקש הצו, הגנה מפני אדם המטריד אותו וזאת לפרק זמן מסוים. מדוע מדובר על זמן מסוים?  צו ההרחקה, הינו צו זמני, ולעולם לא יהיה צו קבוע. צו זה ניתן להארכה לתקופה  על פי החקיקה אותה נפרט בהמשך. תכלית הצו הינה  להעניק לאדם שמבקש צו, תקופת ביניים, שבה האדם המטריד, יהיה מנוע מלפגוע או להטריד את מבקש הצו. על מנת לקבל את צו ההרחקה יש להראות ראיות סבירות לכך שהאדם שנגדו מתבקש הצו, הטריד אתכם. דהיינו – הטרדה יכולה להתבטא במעקב או בתקיפה או באיומים  כאלה ואחרים זאת בכפוף לכך כי המבקש מראה על מעשים  שמעידים על כך שהאדם שנגדו מבוקש הצו, אכן מהווה סכנה לביטחונו של מבקש הצו או לחלופין, פוגע באוטונומיה שלו או בפרטיותו.

 

החקיקה המסדירה את צווי ההרחקה

קיימים שני חוקים עיקריים העוסקים בצווי הרחקה, עם זאת קיימים מספר הבדלים  שכל אחד מהם משרת תכלית אחרת. הראשון  הינו  צו המתייחס לכל אדם באשר הוא. השני הוא צו המתייחס לבני משפחה, בעבר ובהווה.

החוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב – 2001 (להלן: "החוק למניעת הטרדה מאיימת ( "חוק זה, מקנה לכל אדם באשר הוא את הזכות לפנות לבית המשפט בבקשה למתן צו הרחקה. למעשה, החוק למניעת הטרדה מאיימת, מתייחס לכל סוג של הטרדה, מידי כל אדם. זהו החוק הכללי העוסק בצווי הרחקה. בהתאם לחוק זה, ניתן לפנות לבית משפט השלום, בית משפט לנוער ולבית המשפט לענייני משפחה, בבקשה למתן צו הרחקה, יש לציין כי לשון החוק הינה "צו למניעת הטרדה מאיימת"

החוק השני, חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 , העוסק בצווי הרחקה, חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א – 1991 (להלן: "החוק למניעת אלימות במשפחה") חוק זה, מקנה לאדם לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, ולעתור לצו הרחקה, זאת כאשר ההטרדה נעשית על ידי בן משפחה כגון: אחים, הורים וילדים, בני זוג וכדומה. תכלית  החוק למניעת אלימות במשפחה, הינה להגן על עצמם ועל גופם מפני אדם שהוא בן משפחה המטריד אותם .

צו למניעת הטרדה מאיימת:

 • ניתן להוציא צו למניעת הטרדה מאיימת במקרים בהם סובל נפגע מהטרדה מאיימת וזאת על פי החוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001: הטרדה תיחשב כבילוש, מארב או התחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, באיומים על פגיעה בו, ביצירת קשר עמו בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב, בחופש התנועה שלו וכיו"ב.
 • ההטרדה יכולה להתבטא גם באמצעים טכנולוגיים ואין חובה שתהיה פנים אל מול פנים.
  בהגשת בקשת הצו יתקיים דיון במעמד צד או במעמד הצדדים ויינתן צו זמני. אם כאמור יתקבל במעמד אחד, יהיה דיון במעמד הצדדים בתוך 7 ימים, באשר יבקש זאת הצד המטריד.

האיסורים שיכולים להינתן במסגרת הצו

 • איסור להטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום
 • איסור איום על הנפגע
 • איסור על בילוש אחר הנפגע, וזאת על ידי מארב או התחקות אחר צעדיו.
 • איסור על יצירת קשר עם הנפגע וזאת על ידי יצירת קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר.
 • ניתן לקבל צו המורה על המטריד שלא להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מקום עבודתו , מקום לימודיו או מקום בו נוהג המבקש להימצא .
 • איסור על נשיאה או בחזקת נשק, של הגורם המטריד

 

התוקף של צו למניעת הטרדה מאיימת

סעיף 6 לחוק למניעת הטרדה מאיימת קובע כי צו הרחקה יהיה בתוקף למשך 6 חודשים מיום הוצאתו. אם זאת לבית המשפט קיימת  הסמכות להאריך את הצו בשישה חודשים  נוספים , עד שנה. במקרים קיצוניים  בית המשפט יכול להאריך את הצו לתקופה נוספת של עד שנה, סמכות זו היא סמכות מופעלת לעיתים נדירות.

מהם התנאים הכוללים בצו הגנה

 • כאמור על פי לשון החוק קיימים תנאים דומים לצו להטרדה מאיימת ובנוסף החוק מקנה לבית המשפט להפנות את המטריד לטיפול קבוצתי בכעסים וכדומה, כל זאת על מנת להגשים את מימוש הצו והגנתו של הנפגע.

 

 • בדומה לחוק למניעת הטרדה מאיימת קובע כי צו הרחקה יהיה בתוקף למשך 6 חודשים מיום הוצאתו. אם זאת לבית המשפט קיימת הסמכות להאריך את הצו בשישה חודשים  נוספים , עד שנה. במקרים קיצוניים  בית המשפט יכול להאריך את הצו לתקופה נוספת של עד שנה, סמכות זו היא סמכות מופעלת לעיתים נדירות.

 

הפרת צו ההרחקה

מי שמפר את צו ההרחקה הן בהטרדה המאיימת והן לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, מבצע עבירה פלילית וחשוף לסנקציה על פי חוק העונשין, תשל"ז 1977.

 

פנייה למשרד עורכי דין פלילים להוצאת צו הרחקה

פנייה למשרד עורכי דין פלילים להוצאת צו הרחקה, תסייע בהגשת הבקשה, וקבלת הצו במעמד צד אחד וכן הארכת הצו במעמד הצדדים למשך זמן רב, בקשת הצו מול המטריד והתייצבות בבית המשפט אינה דבר של מה בכך ולפעמים מלווה בעוגמת נפש וחשש רק מלהיתקל במטריד שוב. תנו לעורך דין פלילי לעשות למענכם את העבודה במקומכם, להגן ולשמור על זכויותכם.

יצירת קשר