קובלנה פלילית

קובלנה פלילית הנה בעצם אפשרות חוקית המאפשרת לאזרח להגיש כתב אישום כנגד נאשם בעבירות על פי רשימה סגורה של נושאים ובין היתר: עבירות על חוק אסור לשון הרע, פגיעה בצנעת הפרט, גרימת מטרדים, איומים תקיפה ועוד כל זאת בעבירות מסוג עוון שהעונש המקסימלי לצידן הנו עד שלוש שנות מאסר, מדי שנה מוגשות לבתי המשפט השלום בישראל כ-100 קובלנות, במקרים חריגים אף ניתן לבקש את מעצר "הפוגע" עד תום ההליכים ו/או שחרורו בתנאים.

המסגרת הנורמטיבית:

הכלל הנו שבהליכים פליליים המאשימה הנה מדינת ישראל המגישה כתב אישום כנגד אזרח באמצעות פרקליטות המדינה או התביעה המשטרתית, בגין ביצוע עבירות פליליות.

סעיף 68 חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982

המהווה חריג לכלל קובע כדלקמן:

"על אף האמור בסעיף 11 רשאי כל אדם להאשים בעבירה מן המנויות בתוספת השניה על ידי הגשת קובלנה לבית המשפט."

הסעיפים הרלוונטים לקובלנה, מצויים בסעיפיפ 68-73 לחסד"פ, רשימת הסעיפים הרלוונטים והוראות החוקים המהווים רשימה סגורה של עבירות בגינן נתן להגיש קובלנה פלילית מצויים בתוספת השנייה לחסד"פ.

התערבות המדינה בהליך:

ברגש שמוגשת קובלנה פלילית ע"י אזרח ניתנת הזכות לפרקליט המחוז להודיע תוך 15 יום אם המדינה מעוניינת להחליף את הקובל ולנהל את ההליך הפלילי ככתב אישום לכל דבר ועניין.

מנגד ניתנת האפשרות ליועץ המשפטי לממשלה סמכות לעכב את ההליכים בקובלנה אולם, התערבות זו תעשה רק במקרים חריגים בהם נעשה שימוש לרעה בהליך ובמקרים המנוגדים לאינטרס הציבורי.

לסיכום

קובלנה פלילית היא כלי המאפשר לאזרח להגיש הליך פלילי כנגד אחר, בדומה לכתב אישום זאת במקרים בהם המדינה לא פועלת בהליכים פליליים כנגד אותו אזרח, בדרך כלל מדובר בסכסוך פרטי עם מאפיינים פליליים בין פוגע לנפגע.

לקובלנה הפלילית חולשות רבות כגון: העדר ראיות, העדר חקירה מספקת, מעורבים בה אינטרסים של יריבות אישית, נקמה ומאבקי כוח, כמו גם חוסר ידע ומקצועיות בניהול ההליך.

חשוב להתייעץ ולהיעזר בשירותיו של עו"ד פלילי בטרם המהלך, כמו כן לבימ"ש המוסמך בימ"ש השלום יש סמכות לחייב את הקובל למנות לעצמו עורך דין שייצג אותו.

כותב המאמר: עורך דין פלילי דניאל כפיר, מומחה בפלילי, בוגר אוניברסיטת תל אביב ושופט צבאי בדרגת רב סרן במילואים. אין בתוכן המאמר משום להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי .

יצירת קשר