עו"ד פלילי החשיבות לאי הרשעה- על פי הלכת כתב

סעיף 71 לחוק העונשין (תשל"ז – 1977) הוא הקובע את המסגרת הנורמטיבית המאפשרת לבית המשפט להימנע מהרשעתו של אדם. זאת למרות כי עבר עבירה פלילית.

התוצאה של הליך פלילי מסוג זה, תסתיים לרוב בהטלת צו לביצוע שירות לתועלת הציבור (של"צ), התחייבות להימנע מעבירה, צווי מבחן וקנסות. סנקציות אלה יוטלו וזאת ללא הרשעה בדין, כאמור מהסיבות שנמנה פה, על פי הלכת כתב.

 

בהתאם להלכת ע"פ 2083/96 כתב נ' מדינת ישראל פ"ד – הימנעות מהרשעה היא אפשרית, בהצטבר שני גורמים:

  1. סוג העבירה– מאפשר לוותר, בנסיבות המקרה המסוים, על ההרשעה, מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים (גמול, הרתעה, הוקעה), למעשה תיקים שחומרתם פחותה, הן המעשה ואף לעיתים נסיבות ביצוע העבירה.
  2. הגורם השני להימנעות מהרשעה הוא שההרשעה תפגע פגיעה חמורה בשיקומו של הנאשם. יש להוכיח כי הותרת הרשעתו על כנה עלולה לגרום לו פגיעה קונקרטית ממשית בתעסוקתו בעתיד. ביהמ"ש העליון בפרשת כתב מנה שורה של שיקולים בהקשר זה,

 

נמנה אותם בקצרה:

א.         העבירה היא העבירה הראשונה, והיחידה, שביצע נאשם עד כה.

ב.         העבירה איננה מן החמורות עלי ספר החוקים, וגם הנסיבות אינן ברף הגבוה של החומרה.

ג.          אין קשר בין מעמדו ותפקידו של המערער בחברות שהוא מנהל, לבין העבירה.

ה.         הסבירות שיעבור עבירות נוספות – נמוכה ביותר.

ו.          המדובר בהתנהגות מקרית וחד פעמית,  וחלף הזמן מהעבירה

ז.          נטילת אחריות  למעשים, חרטה כנה וצער רב על הדברים שנאמרו או שבוצעו.

ט.         והחשוב מכל – הוכח, כי ההרשעה עלולה אכן להשפיע, וסביר שתשפיע, באופן קונקרטי, על תעסוקתו של המערער ושל החברות שהוא שותף בהן.

 

לסיכום:

מטרת אי ההרשעה היא לאפשר לאנשים נורמטיביים, לרוב ללא עבר פלילי להמשיך בחייהם כסדרם, זאת למרות  שהסתבכו בעבירה פלילית. הסתבכות זאת אינה משקפת את המבצעים שלה וניתן להבין שמדובר על מעידה חד פעמית.

בית המשפט ישקול וייקח בחשבון הרשעה במקרים בהם מדובר על עבירה שאינה חמורה דיו ותפגע בעתידו של האדם. ניתן לראות לדוגמה בעלי רישיונות ציבוריים (כגון: נהגי אוטובוס ומוניות, בעלי רישיון ציבורי, פסיכולוגים, רופאים וכדומה) במקרים אלה עבר פלילי יכול לפגוע עמוקות בקריירה של הנאשם. פגיעה מסוג זה תהיה לא מידתית והכרחית, בהתאם למהות וחומרת העבירות אותם ביצעו. עו"ד פלילי מנוסה, המכיר את המבחנים לאי הרשעה, ידע כיצד להעלות את הטיעונים הרלוונטיים ובמקרים המתאימים לסגור את אותם התיקים ללא הרשעה ובפגיעה מינימלית של הנאשמים.

פנייה למשרד עורכי דין פליליים, עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי, עורך דין פלילי בתל אביב ובשאר חלקי הארץ, בעלי ניסיון רב בהובלת הליכים פליליים וייצוג בהליכי בית משפט, אשר ניתן לסיים את ההליך ללא הרשעה. למשרד הצלחות רבות בתחום. המשרד מייצג מספר רב של תיקים מורכבים בהצלחה יתרה.

יצירת קשר