זיכוי בהליך הפלילי

זיכוי במשפט הפלילי

אחד העקרונות במשפט הפלילי הנו העקרון לפיו: "עדיף שיהלך רשע חופשי משזכאי יורשע שלא כדין " יישומו של עיקרון זה מצוי בידיו של עורך הדין הפלילי אשר מהווה את חומת המגן של הנאשם מפני הרשעה במשפט, במקרים המתאימים !!!!

במשפט הפלילי במדינת ישראל נאשם או נאשמת אשר נגדם מוגש כתב אישום ובו הנם מואשמים בביצוע עבירות פליליות נתן לזכות מכל אשמה מה שקרוי זיכוי מלא או זיכוי מחמת הספק או זיכוי מחמת הספק הסביר.

סעיף 34כב לחוק העונשין הישראלי, קובע כי "לא יישא אדם באחריות פלילית לעבירה אלא אם כן היא הוכחה מעבר לספק סביר" משמעות המשפט הנו כי נטל ההוכחה להוכיח את אשמתו של אדם המואשם בביצוע עבירות פליליות, נטל זה חל על התביעה.

תפקידו ובעצם חובתו של עו"ד הפלילי הנה להכיר את חומר הראיות ברמה גבוהה ביותר ויותר טוב מכל אחד אחר המעורב בניהול המשפט, בין אם נציגי התביעה או נציגי הפרקליטות ובין אם השופט או אפילו הנאשם או הנאשמת בעצמם.

לאחר קבלת חומר הראיות, מגבש עורך הדין הפלילי את קו ההגנה אותו יציג בבית המשפט כאשר במקרים רבים ,קו הגנה זה מבוסס על גרסת הנאשם בעצמו בחקירותיו במשטרה.

בכל מקרה בהתאם לנסיבות, לאחר הכרות מעמיקה עם חומר הראיות ופגישה עם הלקוח, על הסנגור הפלילי לקבל החלטה האם הראיות במידה ויוכחו עלולות להוביל להרשעת הנאשם או עשויות להוביל לזכוי הנאשם במשפט הפלילי.

כאשר הערכת הסניגור כי חומר הראיות שנאסף ע"י היחידה החוקרת כנגד הנאשם, לא יוביל להרשעה בין אם בגין חולשה בחומר הראיות,או חומר הראיות אינו מגלה אשמה, בין אם ישנם עדויות מזכות מטעם ההגנה, כמובן כאשר הנאשם זועק לחפותו ובכל מקרה אחר, המשמעות הנה כי קיים סכוי לזכות את הנאשם במשפטו, ינהל הסניגור את המשפט עד לסיומו על מנת לשכנע את בית המשפט לזכות את הנאשם.

הרבה פעמים התעקשות ונחישות הסניגור לנהל את ההליך מביאות למצב בו תחליט המאשימה לחזור בה מכתב האישום, פעמים אחרות ישתכנע בימ"ש ויורה על זיכוי הנאשם.

לדוגמא, במקרה בו ייצגנו נאשם בגניבה, לאחר חקירה נגדית מוצלחת של המתלוננת הצלחנו להוכיח כי המתלוננת טעתה בזיהוי הנאשם ותארה קעקוע שונה מהקעקוע שיש לנאשם.

פרסום הזיכוי בתקשורת

במקרה אחר בבית המשפט המחוזי, לאחר ההרשעה בבית המשפט השלום, הוגש ערעור על פלילי על הכרעת הדין, בימ"ש המחוזי קבל את טענות ההגנה ובסופו של יום החליטה ערכאת הערעור לזכות את הנאשם אשר הואשם בשימוש וזיוף של מסמכים ששימשו לקבלת היתר בניה.

וכך פסק בימ"ש המחוזי "לאור כל האמור לעיל, אנו מקבלים את הערעור על הכרעת הדין ומזכים את המערער, מחמת הספק, מן העבירות שיוחסו לו".

 לפסק הדין

לסכום, קיימת חשיבות רבה בבחירה של עו"ד פלילי מקצועי מיומן ומנוסה ,אשר נחוש להלחם ולייצג במקצועיות ובמסירות אשר תוביל לזיכוי במשפט.

יצירת קשר