שחרור ממעצר ימים-מעצר לצרכי חקירה

אדם שנדרש לסור לתחנת המשטרה לצורך חקירה, או שנעצר על ידי פעולה משטרתית בפועל יכול להיות מעוכב ל-3 שעות על ידי קצין משטרה, או להיות עצור למשך 24 שעות, שלאחריהן חייב החשוד לבוא בפני שופט המוסמך להאריך את מעצר החשוד על פי בקשת המשטרה בימים נוספים מנימוקים שיובאו במאמר. מעצר זה נקרא בשפה הרווחת גם מעצר ימים או מעצר לצרכי חקירה.

 

מהן עילות המעצר המצדיקות הארכת מעצר ימים

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996, הנקרא גם חוק המעצרים קובע, כי:

שופט לא יצווה על מעצרו של אדם, אלא אם כן שוכנע כי קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה, שאיננה חטא, ומתקיימת אחת מעילות אלה:

קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת;

קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;

בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר; בית המשפט לא יצווה על מעצר לפי עילה זו לתקופה העולה על 5 ימים; שוכנע בית המשפט שלא ניתן לקיים את הליך החקירה בתוך התקופה האמורה, רשאי הוא לצוות על מעצר לתקופה ארוכה יותר או להאריכו ובלבד שסך כל התקופות לא יעלו על 15 ימים.

 

  • קיים יסוד סביר לחשש ששחרור הנאשם או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה
  • ישנו חשד סביר בלבד כי החשוד ביצע העבירות המיוחסות לו
  • שחרור החשוד יכול ויפגע בביטחונו של אדם או בביטחון הציבור

 

סמכות שופט להארכת ימי המעצר

בקשת להארכת מעצר ימים תובא בדרך על ידי היחידה החוקרת ותהיה מנומקת באופן לקוני בפני החשוד ובדרך כלל ייטענו החוקרים כי ישנן פעולות חקירה שהן ברות שיבוש שמא ישוחרר החשוד ולכן על מנת למנוע פגיעה בזכויות יסוד של עצורים החוק המעצרים קובע כי "הוגשה בקשה לעצור אדם, רשאי שופט, לאחר שעיין בחומר שעליו מתבססת הבקשה, לצוות בהחלטה מנומקת בכתב, על מעצרו של אותו אדם, ובכלל זה על מעצרו בפיקוח אלקטרוני לפי הוראות סימן ג'1, או על שחרורו בערובה או ללא ערובה או בתנאים שימצא לנכון; צו מעצר יכול שיינתן בין בנוכחותו של החשוד ובין בהעדרו"

 

שחרור ממעצר ימים ושחרור למעצר בית

הכלל במשפט הפלילי שאמור להוות נקודת המוצא לענייני מעצרי ימים הוא  כי הכלל הוא שחרור החשוד והחריג הוא המעצר, שלא כך הדברים מתנהלים בפועל ויודגש כי בהתאם חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996 "שופט לא יצווה על מעצר לפי סעיף קטן (א), אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה" ועל הסנגור הפלילי להוכיח בין היתר כי לא מתקיימות עילות המצדיקות הארכה של מעצר הימים ולשכנע את בית המשפט כי  ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, כך שפגיעה בחירותו של הלקוח תהיה פחותה.

 

 

זכרוגם אם הוגשה בקשה למעצר ימים על ידי המשטרה ניתן להילחם במערכת ולהביא לשחרורו של הנאשם או לשחררו בתנאים של מעצר בית- משרד עורכי דין פלילי דניאל כפיר ועורך דין פלילי מורן לוי  מעניק ללקוחותיו מגוון שירותים משפטיים לרבות ייצוג ושחרור בהליכי מעצר הימים, הן בשלב החקירה והן בשלב הבקשה למעצר עד תום ההליכים וכלה בייצוג וליווי משפטי לאחר הגשת כתב האישום.

 

עורך דין פלילי דניאל כפיר מומחה בפליליים, בעל וותק של 20 שנות ניסיון של הצלחות והישגים משפטיים, בוגר תואר במשפטים LL.B מאוניברסיטת תל אביב, מכהן גם כשופט צבאי, בדרגת רב סרן בבתי המשפט הצבאיים בשטחים, במסגרת שרות המילואים.

 

עורך דין פלילי לעבירות אלימות ותקיפה מורן לוי, צבר לזכותו הצלחות רבות בייצוג נאשמים, חשודים ואזרחים רבים, עורך דין פלילי מורן לוי בוגר תואר ראשון במשפטיים  (.LL.B) ותואר שני במשפט פלילי (.LL.M) מאוניברסיטת בר אילן.

 

(חיפושים קשורים- מה ההבדל בין מעצר ימים ומעצר עד תום ההליכים, חוק המעצרים, פרוטוקול מעצר ימים, בדיקה פסיכיאטרית מעצר ימים, הארכת מעצר, דיון הארכת מעצר, מעצר בית)

יצירת קשר